• Konferencijos dėmesys – socialiniam teisingumui

    Ženevoje prasidėjo Tarptautinės darbo federacijos jubiliejinė, 100-oji konferencija, kurioje Lietuvai atstovauja ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.

    Pasak V. Šileikio, į konferenciją susirinko 122 pasaulio šalių delegacijos. Vėliau jų atstovai pasiskirstys po komitetus ir tęs darbą komitetuose. Oficialiai skelbiama, kad konferencija pagrindinį dėmesį skirs naujai socialinio teisingumo erai po ekonominės ir socialinės krizės pasaulyje. Renginio šūkis – kurkime ateitį atitinkamu darbu. Darbotvarkėje numatyta aptarti trišalį bendradarbiavimą, socialinės apsaugos kryptį socialiniam teisingumui ir sąžiningai globalizacijai, nuotolinio darbo (namuose) plėtrą ir organizavimą.

    100-oji sesija yra gera proga apžvelgti ir TDO istoriją, jos raidą ir laimėjimus nuo 1919 m.

    Tarptautinės darbo organizacijos valstybės narės kasmet susitinka konferencijoje, rengiamoje Ženevoje, Šveicarijoje. Kiekvienai valstybei narei atstovauja delegacija, kurią sudaro du valdžios, vienas darbdavių ir vienas profsąjungų atstovas.

Skip to content