• Naujienos
 • Komisija supaprastino viešojo investavimo į uostus, oro uostus, kultūrą ir atokiausiuose regionuose vykdomus projektus taisykles

  Europos Komisija šiandien (gegužės 17 d.) patvirtino naujas valstybės pagalbos taisykles, pagal kurias tam tikroms viešosios paramos uostams, oro uostams, kultūrai ir atokiausiems regionams priemonėms galima netaikyti išankstinės Komisijos kontrolės reikalavimo. Taip siekiama, kad būtų lengviau vykdyti viešąsias investicijas, skirtas darbo vietoms kurti ir augimui skatinti drauge išlaikant konkurenciją.

  Valstybėms narėms užtikrinta visapusė teisinė galimybė be išankstinės Komisijos kontrolės vykdyti viešąsias investicijas į regioninius oro uostus, aptarnaujančius iki trijų milijonų keleivių per metus. Taip bus lengviau vykdyti viešąsias investicijas į daugiau kaip 420 oro uostų visoje ES (jų paslaugos sudaro apie 13 proc. oro eismo). Taip pat leidžiama valdžios institucijoms padengti mažų oro uostų, kurie aptarnauja iki 200 000 keleivių per metus, veiklos išlaidas. Mažieji oro uostai sudaro beveik pusę visų ES oro uostų, tačiau jų skrydžiai – tik 0,75 proc. oro eismo. Nors jie labai gerina susisiekimą regione, bet neturėtų iškreipti konkurencijos ES bendrojoje rinkoje.

  Be to, dabar valstybės narės turės visapusišką teisinę galimybę be išankstinės Komisijos kontrolės skirti iki 150 mln. EUR viešųjų investicijų į jūrų uostus ir iki 50 mln. EUR – į vidaus vandenų uostus, leidžiama valdžios institucijoms padengti uostų ir įplaukimo vandens kelių dugno gilinimo išlaidas.

  Taip pat numatyta supaprastinti kai kurias procedūras ir kitose srityse. Visų pirma Komisija tikrins tik reikšmingus valstybės pagalbos atvejus, kai skiriama didelė pagalbos suma kultūros projektams (tik jei tos priemonės yra reali valstybės pagalba, nes daugeliu atveju taip nėra) ir daugiafunkcėms sporto arenoms. Komisija taip pat užtikrino, kad valdžios institucijoms būtų lengviau kompensuoti papildomas bendrovių išlaidas, patiriamas vykdant veiklą ES atokiausiuose regionuose, atsižvelgiant į ten joms kylančius specifinius sunkumus, pavyzdžiui dėl vietos atokumo ar priklausomybės nuo keleto parduodamų produktų.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!HJ83GJ

Skip to content