• Komisija skelbia 2016 m. Regionų konkurencingumo indeksą

  Vasario 27 d. Europos Komisija paskelbė ES regionų konkurencingumo indekso tyrimo rezultatus. Regiono konkurencingumas – gebėjimas regione sudaryti patrauklias ir tvarias sąlygas įmonėms ir žmonėms gyventi ir dirbti. Regionų konkurencingumo indeksas padeda nustatyti regionų pranašumus ir trūkumus, taip pat investavimo prioritetus rengiant regionų vystymosi strategijas.

  2010 m. sukurtas ir kas trejus metus skelbiamas regionų konkurencingumo indeksas grindžiamas Pasaulio ekonomikos forumo Pasaulinio konkurencingumo indekso
  sudarymo metodu. Šį indeksą sudaro 11 esminių rodiklių, apibūdinančių įvairius konkurencingumo aspektus. Rodikliai suskirstyti į tris grupes: bazinius, efektyvumo ir inovacijų. Bazinių rodiklių grupėje yra penki rodikliai: 1) institucijos, 2) makroekonominis stabilumas, 3) infrastruktūra, 4) sveikata ir 5) pagrindinis ugdymas. Į efektyvumo rodiklių grupę įtraukti su kvalifikuotesne darbo jėga ir efektyvesne darbo rinka susiję veiksniai: 6) aukštasis mokslas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą, 7) darbo rinkos efektyvumas ir 8) rinkos dydis. Pažangiausiu regiono ekonomikos vystymosi etapu rezultatai gerėja dėl veiksnių, priskiriamų prie inovacijų rodiklių grupės, kurią sudaro trys rodikliai: 9) technologinė parengtis, 10) verslo išsivystymas ir 11) inovacijos.

  Remiantis Komisijos paskelbtu ES regionų konkurencingumo indekso tyrimo rezultatais, Lietuva (šalį vertinant kaip vieną regioną) iš viso surinko 34 balus (100 balų skalėje), Europos vidurkis – 55 balai. Visa ES suskirstyta į 263 regionus, tarp jų Lietuva pagal paskelbtą Regionų konkurencingumo indeksą
  užima 194-ą vietą. Lyginant su kitų 15-a regionų, kurių BVP, tenkantis vienam gyventojui yra panašus, Lietuva prasčiausiai įvertinta pagal verslo išsivystymo, sveikatos ir infrastruktūros rodiklius.

  Daugiau informacijos

Skip to content