• Kokia Jūsų nuomonė dėl konsoliduotos pelno mokesčio bazės?

    Europos Komisija yra pateikusi siūlymą svarstymui dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės.

    Finansų ministerija rengia Lietuvos poziciją šiuo klausimu ir kviečia visas suinteresuotas puses išsakyti savo nuomonę iki 2011 m. balandžio 19 d. el. pašto adresu mokesciai@finmin.lt

    Siūlymo dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės esmė – sudaryti galimybę visiems pelno mokesčio mokėtojams Europos Sąjungoje apskaičiuoti pelno mokesčio bazę pagal vienodas apmokestinamojo pelno apskaičiavimo taisykles ir sudaryti galimybę tai pačiai mokesčio mokėtojų grupei priklausantiems mokesčio mokėtojams konsoliduoti apskaičiuotus apmokestinamuosius pelnus (mokestinius nuostolius).

    Taip pat siūloma, kad bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė mokesčio mokėtojams būtų ne privalomas, o pasirenkamas dalykas. Tokiu būdu, jei būtų priimta ši direktyva, tai reikštų, kad vietoje vienos pelno mokesčio sistemos valstybėms narėms reikėtų taikyti dvi pelno mokesčio sistemas.

    Daugiau informacijos apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę ir EK pateiktą direktyvos projektą rasite pagal nuorodą: http://www.finmin.lt/web/finmin/konsol_pelno

Skip to content