• Naujienos
 • KO REIKIA LIETUVOS VERSLO PROVERŽIUI TARPTAUTINĖJE ERDVĖJE?

  „Tarptautinis verslas. Partnerystė. Inovacijos“ – taip vadinasi Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) baigiamoji metų konferencija, kurioje bus svarstoma, ar efektyvi ekonomikos ir verslo skatinimo sistema Lietuvoje, aptariamos šalies verslo perspektyvos artimiausiems metams (Europa 2020 – Inovacijų Sąjunga), pateikiama sėkminga įmonių tarptautinio verslo plėtros patirtis.

  Vieną pagrindinių pranešimų – „Lietuvos ekonomikos skatinimas krizės laikotarpiu: kritinis įvertinimas“ – skaitys dr. Raimundas Kuodis, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius. ES ir Lietuvos viešąją paramą tarptautinio inovatyvaus verslo plėtrai pristatys Ūkio ministerija. Žinių, partnerystės ir inovacijų reikšmę organizuojant tarptautinį verslą nagrinės Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network koordinatorė Lietuvoje (Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai). Banko „Snoras“ analitikai pateiks makroekonominių rodiklių, rinkų ir finansinių galimybių analizę.

  Verslo forumo apskritojo stalo diskusijoje bus ieškoma atsakymo į klausimą – ar pakanka pastangų ir priemonių Lietuvos verslo proveržiui tarptautinėje erdvėje?

  Konferencijoje bus apdovanoti aktyviausi tinklo dalyviai.

  Forumo rengėjai – Enterprise Europe Network – Lietuva: Kauno, Klaipėdos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“. Renginio informacinis partneris – mėnraštis „IQ Economist“ ir Lietuvos projektų vadybos asociacija. Konferencijos rėmėjas – bankas „Snoras“.

  Į verslo forumą, kuris vyks lapkričio 30 d. 12.30-18 val. viešbutyje „Park Inn Kaunas“, kviečiami įmonių vadovai. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Registracija – iki lapkričio 26 d. www.paramaverslui.eu
  .

  Padedant Enterprise Europe Network sudarytos 25 technologinio bendradarbiavimo sutartys, 10 eksporto ir importo sutarčių, 3 tarptautinės mokslinių tyrimų sutartys. Bendra sutarčių vertė viršijo 4 mln. Lt, išsaugota ar sukurta naujų darbo vietų, o įmonių apyvarta padidėjo nuo 5 iki 80 proc.

  Lietuvoje tinklui atstovauja 4 organizacijos – Kauno, Klaipėdos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“.

Skip to content