• Naujienos
  • Klausimynas eksportuotojams

    Eksportuojant prekes į trečiųjų (ne ES) šalių rinkas, susiduriama su įvairiausiomis kliūtimis, kurių pagalba minėtos šalys stengiasi apsaugoti savo gamintojus. Pastaruoju metu kaip daugiausia problemų sukeliančios kliūtys patenkant į užsienio šalių rinkas vis dažniau įvardijami netarifiniai barjerai ir kitos rinkos apsaugos reguliavimo priemonės (diskriminaciniai techniniai reglamentai ir standartai, sanitariniai ir fitosanitariniai apribojimai, muitinės procedūros, apribojimai tiesioginėms užsienio investicijoms ir pan.). Spręsdama ES gamintojams aktualias problemas jų eksporto rinkose Europos Komisija aktyviai bendradarbiauja su ES šalių diplomatais ir verslu. Toks bendradarbiavimas, dalijimasis informacija ir iš to sekantys atitinkami Europos Komisijos veiksmai padeda gerinti prekybines sąlygas ir investicinę aplinką ES eksporto rinkose.

    Siekiant tinkamai ir efektyviai atstovauti Lietuvos verslo interesams, LR Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamentas parengė klausimyną apie Lietuvos eksportuotojų sutinkamas prekybos kliūtis trečiosiose (ne ES) valstybėse. Klausimynas skirtas išsiaiškinti, kokiose trečiosiose (ne ES) šalyse Lietuvos eksportuotojai sutinka daugiausia prekybos kliūčių. Atkreipiame dėmesį, kad gauti Jūsų atsakymai bus apibendrinami, išskiriant pagrindines eksporto rinkas ir jose sutinkamus netarifinius barjerus, o įmonės pavadinimas ir kt. kontaktinė informacija nebus viešinama.

    Maloniai prašoma skirti laiko minėtam klausimynui ir identifikuoti prekybos kliūtis, su kuriomis Jūsų įmonė susiduria eksportuodama savo produkciją į atitinkamą ne Europos Sąjungos valstybę. Jūsų bendradarbiavimas ir pateikta informacija būtų labai naudinga, siekiant įmanomai efektyviai spręsti Jums aktualias problemas.

    Atsakymų laukiama iki rugsėjo 30 d. el. paštu ieva.kirkaite@urm.lt

Skip to content