• Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės

    Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės

    2015 m. rugsėjo 8 d. Marketingo vadovų klubo susitikime svečiavosi advokatės Redos Žabolienės kontoros „METIDA“ jaunesnieji teisininkai Aurimas Sobutas ir Ignas Motiejūnas, kurie, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos praktiką, informatyviai ir vaizdžiai (pavyzdžių pagalba) pristatė klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires, o klubiečiai aktyviai įsitraukė į diskusiją, kuri vyko beveik viso pristatymo metu.

    Kontoros „METIDA“ jaunesnieji teisininkai pažymėjo, jog vertinant, ar reklama yra klaidinanti, visų pirma, atsižvelgiama į bet kuriomis aplinkybėmis klaidinančios reklamos požymius. Tik tada, jei reklamos teiginiai neatitinka bet kuriomis aplinkybėmis klaidinančios reklamos požymių, vertinama teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijų atžvilgiu vidutinio vartotojo požiūriu, atsižvelgiant į tai, ar buvo paveiktas tokio vartotojo ekonominis elgesys.

    Taip pat „METIDA“ jaunesnieji teisininkai pabrėžė, kad reklama gali būti vertinama ne tik faktiniu pagrindu (klaidina), bet ir tikimybiniu pagrindu (gali suklaidinti), o lyginamoji reklama nėra draudžiama, tačiau turi tenkinti visus lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus, nurodytus Reklamos įstatyme. Atkreiptinas dėmesys, jog už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą (įskaitant ir užsakymą, gaminimą, sklaidą) beveik visuomet yra atsakingas reklamos davėjas, o ne teikėjas.

    Kitas Marketingo vadovų klubo susitikimas – spalio 13 d.Skip to content