• Naujienos
 • Ketina apmokestinti skaitmeninį verslą

  Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl skaitmeninio verslo apmokestinimą reglamentuojančių taisyklių. Pasiūlymus svarstys Taryba ir Europos Parlamentas.

  Pasak Komisijos, pasiūlymas skelbiamas atsakant į valstybių narių nuogąstavimus, kad šiuo metu galiojančios pelno apmokestinimo taisyklės netaikomos skaitmeniniam verslui, todėl būtina ieškoti priemonių, kurios užtikrintų, kad ir skaitmeninės bendrovės sumokėtų sąžiningą mokesčių dalį. Komisijos teigimu, skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo europinis koordinavimas yra vienintelis būdas, kad išvengti dėl skirtingų nacionalinių taisyklių atsirandančios teisinės painiavos ir netikrumo.

  Komisijos pateikti pasiūlymai:

  • Bendra skaitmeniniam verslui taikomo ES pelno mokesčio reforma: sudarytų sąlygas valstybėms narėms apmokestinti pelną, gautą jų teritorijoje, net jei įmonės fiziškai joje nėra; siūloma taikyti šiuos kriterijus nustatymui, ar skaitmeninė platforma turi apmokestinamą skaitmeninę tinklavietę arba virtualią nuolatinę buveinę valstybėje narėje: (a) jos metinės pajamos valstybėje narėje didesnės kaip 7 mln. EUR; (b) mokestiniais metais valstybėje narėje ja naudojosi daugiau kaip 100 000 naudotojų; (c) aktyvūs verslo paslaugų naudotojai mokestiniais metais sudarė su įmone daugiau kaip 3 000 sutarčių. Siūloma įtvirtinti realią sąsają tarp skaitmeninio pelno gavimo vietos ir jo apmokestinimo vietos, šias priemones integruojant į jau pasiūlytą bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės iniciatyvą.

  • Laikinas tam tikrų pajamų, gautų iš skaitmeninės veiklos, mokestis: skirtas taikyti pajamoms, gautoms už tam tikrą skaitmeninę veiklą, kuri pagal dabartinę mokesčių sistemą visai neapmokestinama, pvz. pajamas už internetinės reklaminės erdvės pardavimą, skaitmeninio tarpininkavimo veiklą (leidžiančią naudotojams bendrauti su kitais naudotojais ir galinčią palengvinti tarpusavio prekybą prekėmis ir paslaugomis), duomenų, gautų naudojant naudotojo pateiktą informaciją, pardavimą, kt. Mokestis būtų taikomas laikinai, kol bus įgyvendintos reformos ir dvigubo apmokestinimo galimybę sumažinantys mechanizmai.

  Mokestines pajamas rinktų valstybės narės, kuriose yra naudotojai. Apmokestintos būtų tik įmonės, kurių metinės visame pasaulyje gaunamos pajamos ne mažesnės kaip 750 mln. EUR, o ES – ne mažesnės kaip 50 mln. EUR. Komisijos teigimu, jei būtų taikomas 3 % mokesčio tarifas, valstybės narės galėtų kasmet gauti 5 mlrd. EUR pajamų.

  Daugiau informacijos:

  • Europos Komisijos pranešimas apie skelbiamus pasiūlymus (nuoroda
   )

  • Pasiūlyti direktyvų projektai ir lydintys dokumentai (nuoroda
   )

  • BusinessEurope reakcija (nuoroda
   )

  • Asociacijos Computer and Communication Industry Association (CCIA, nariai – Amazon, FB, Google) reakcija (nuoroda
   )

  • OECD raportas (nuoroda
   )

Skip to content