• Naujienos
 • Keičiamas Reklamos įstatymas

  LR Ūkio ministerija Seimui iš naujo pateikė svarstyti Reklamos įstatymo pataisų projektą, kuriuo siekiama pagerinti išorinės reklamos verslo aplinką, mažinti reklaminės veiklos subjektams administracinę naštą, pašalinti Reklamos įstatymo įgyvendinimo praktikoje išryškėjusius trūkumus.

  Įstatymas papildomas iškabos sąvokos apibrėžtimi ir išplečiama išorinės reklamos sąvoka. Išorine reklama laikoma ne tik įvairios specialios priemonės (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir kt.), bet ir reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau ji skirta stebėti ir yra matoma tik iš lauko pusės, taip pat ir ant iškabos ar iškaboje pateikiama informacija (pavadinimas – parduotuvė, viešbutis, kirpykla, automobilių remontas, emblema, darbo laikas ir pan.). Kadangi ši informacija didina reklamos davėjo ar jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos žinomumą, aiškinama, kad iškaboje pateikiama informacija laikytina reklama.

  Kadangi dabar galiojanti nuostata, draudžianti įrengti išorinę reklamą ant bendrojo naudojimo objektų neturint butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo apsunkina, o kartais ir padaro neįmanomą išorinės reklamos įrengimą ant bendrojo naudojimo objektų, reikalavimai švelninami. Kai reklama įrengiama ant atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie naudojami ne viso namo, o tik jo dalyje esančių butų savininkų poreikiams tenkinti (pvz, atskiras namo korpusas), būtų reikalingas ne viso namo, o tik tos dalies savininkų sutikimas. Taip pat siūloma, kad sutikimas būtų nereikalingas, kai ant name esančių negyvenamosios paskirties patalpų (kirpyklos, parduotuvės) išorinės sienos įrengiama nešviečianti iškaba, t.y. ji gyventojams nesukelia nepatogumų. Jei iškaba šviečianti arba įrengiama reklama, bendraturčių sutikimas būtų privalomas.

  Kai reklama būtų įrengiama patalpose, tačiau skirta stebėti ir yra matoma tik iš lauko pusės, reikalavimas turėti leidimą būtų netaikomas.

  Apibrėžiami reikalavimai reklamai, kuri įrengiama ant transporto priemonių. Siūloma nereikalauti leidimo, kai išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonių, kurios naudojamos pagal jų tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti.

  Numatoma, kad leidimai bus išduodami elektroninės formos ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pateikus visus tinkamai įformintus dokumentus.

  Projekte taip pat nustatomas įpareigojimas nukabinti reklamą, pašalinti iškabą, jei leidimas baigėsi arba nutraukiama veikla. Tikslinamos maisto ir sveikatos priežiūros paslaugų, medicinos priemonių reklamos nuostatos, įstatymas papildomas straipsniu dėl komercinių paslapčių apsaugos.

  Visas projektas skelbiamas LRS teisės aktų bazėje

  Pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamo projekto prašome siųsti el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  iki 2016 03 15

Skip to content