• Naujienos
 • Keičiama nacionalinių vizų išdavimo tvarka – nuo liepos pradžios tuo rūpinsis Migracijos departamentas

  Liepos 1-ąją įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pasikeitimams, ne Lietuvoje esantys užsieniečiai prašymus dėl nacionalinių vizų teiks tik per Migracijos departamento pasirinktą išorės paslaugų teikėją. Iki šiol tokius prašymus priimdavo Lietuvos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba Užsienio reikalų ministerijos parinkti vizų centrai užsienyje.

  Migracijos departamentas, ruošdamasis praktiškai įgyvendinti naujovę, nuo birželio 19-osios panaikins galimybę prašymus dėl nacionalinės vizos išdavimo pildyti per Elektroninio prašymo modulį (EPM). Tie užsieniečiai, kurie iki minėtos datos bus spėję pateikti tokius prašymus, tačiau dar nerezervavę vizito, Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriuose bus priimami gyva eile.

  Jei užsieniečiui skubiai atsirastų būtinybė teikti prašymą nacionalinei vizai gauti pereinamuoju laikotarpiu, t.y., nuo birželio 19 d. iki liepos 1-osios, kuomet įsigalios įstatymo pakeitimai, tokius atvejus Migracijos departamento specialistai vertins individualiai.

  Nuo liepos 1 d. visi prašymai išduoti nacionalines vizas turės būti teikiami per MIGRIS – svetainėje migracija.lt.

  Pagal nuo liepos 1 d. įsigaliojantį Vizų aprašą nacionalinė viza galės būti išduota:

  • Į Lietuvą pagal studijų mainų programą atvykstantiems studentams;
  • Užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti kaip dėstytojai arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjai, turėdami autorinę sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Nacionalinė viza tokiais atvejais bus išduodama ir tokių užsieniečių šeimos nariams;
  • Į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams, kurie vykdo bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų dėstymą arba atlieka mokslinius tyrimus kaip tyrėjai, bei jų šeimų nariams;
  • Sportininkams, dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto varžybose, arba treneriams, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, atvykstantiems į Lietuvą užsiimti sporto veikla. Šiais atvejais nacionalinės vizos galės būti išduodamos ir tokių užsieniečių šeimų nariams;
  • Jūrininkams, atvykstantiems į laivą, plaukiojantį su Lietuvos valstybės vėliava, arba jei laivas, kurio įgulos nariai jie yra, remontuojamas Lietuvoje;
  • Žurnalistams, akredituotiems Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;
  • Užsieniečiams, kurie negali išvykti iš Lietuvos dėl kurios nors iš šių priežasčių: ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės, asmeninės priežasties, kurios užsieniečiai negalėjo numatyti ar nenugalimos jėgos;
  • Užsieniečiams verslininkams, jei šie atvyksta į Lietuvą užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruotos įmonės, įsteigtos per pastaruosius vienerius metus iki prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyviai, jei įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – tokių užsieniečių investuotos lėšos ar kitas turtas.
  • Sezoninių darbų į Lietuvą dirbti atvykstantiems užsieniečiams, turintiems Užimtumo tarnybos išduotą leidimą sezoninį darbą dirbti ilgiau nei 90 dienų;
  • Užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungai ar Europos laisvosios prekybos asociacijai nepriklausančiose valstybėse įsteigtų įmonių darbuotojai, ir tokių įmonių yra laikinai komandiruojami į Lietuvą dirbti;
  • Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar kitų susitarimų nuostatomis, o taip pat kitais atvejais, kai jų atvykimo tikslas yra ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. Tai gali būti ilgai trunkantis gydymas ar reabilitacija, aukštos profesinės kvalifikacijos kėlimas, savanorystė ir pan.

  Svarbu atminti, kad nuo liepos 1-osios nacionalinės vizos nebus išduodamos:

  • Nuolatinių studijų studentams, atvykstantiems studijuoti Lietuvos Respublikoje įregistruotose ir veikiančiose aukštosiose mokyklose;
  • Dėstytojams bei tyrėjams, atvykstantiems dirbti į aukštąsias mokyklas pagal darbo sutartis;
  • Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti, kai jų profesija yra įrašyta į Trūkstamų profesijų sąrašą;
  • Užsieniečiams darbuotojams, turintiems Užimtumo tarnybos išduotą leidimą dirbti;
  • Australijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos, Kanados ir Baltarusijos piliečiams, kurie iki šiol nacionalines vizas gaudavo supaprastinta tvarka;
  • Užsieniečiams, pateikusiems prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi ar ES piliečio šeimos nario kortelę;
  • Užsieniečiams, dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti leidimą gyventi ar ES piliečio šeimos nario kortelę.

  Visų šių kategorijų užsieniečiai, norėdami teisėtai atvykti ir būti Lietuvoje, turės kreiptis ne dėl nacionalinės vizos, o dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimo.

  Jį gauti galima ne tik Lietuvoje, atvykus į Migracijos departamentą, bet ir 34 užsienio valstybėse veikiančiuose kompanijos „VFS Global“ centruose, kuriuose minėtos paslaugos pradėtos teikti nuo šių metų pradžios.

  Prašymų išduoti Šengeno vizas pateikimo tvarka nuo liepos 1 dienos nesikeičia.

  Informacija Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Skip to content