• Naujienos
 • Kauno regiono plėtros tarybos posėdis

  Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pristatė 12 darbotvarkės klausimų. Jis posėdį vedė paskutinį kartą ir pažadėjo dirbti bei visokeriopai remti regionų vystymąsi.

  LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Ričardas Sabaliauskas ir departamento vyresnysis patarėjas Andrius Valickas pateikė informaciją dėl regioninės plėtros planavimo dokumentų suderinamumo ir stebėsenos.

  Svarstyti klausimai dėl Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. pakeitimo, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, kuriuos pristatė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities specialistai. Patvirtinti priemonių „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir pėtra“, „Miestų kompleksinė plėtra“, „Vietinių kelių vystymas“, „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašai.

  Algis Vasiliauskas, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas ir Giedrius Grybauskas, asociacijos generalinis direktorius, pristatė projektą „Lietuva – dviračių šalis. Pirma pasulyje 2030“.

  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ramutė Taparauskienė pristatė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pasirengimą regioninių projektų įgyvendinimui. Svarbiausi projektai – vietinių kelių vystymas, komunalinių atliekų tvarkymas, A. Brazausko vardo parko sutvarkymas, buvusio kino teatro pritaikymas visuomenės reikmėms ir kt.

Skip to content