• Naujienos
 • Kauno rajono verslininkai diskutavo, kaip sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkos dalyvių įgūdžių ir darbdavių poreikių

  Kauno rajono verslininkai diskutavo

  Birželio 3 d. svečiuose pas Kauno PPA rūmų tarybos narį Vytą Čičelį (viešbutyje „Via Baltica“) vyko Kauno rajono verslininkų susitikimas su Kauno teritorinės darbo biržos atstovais. Jo tikslas – prie apskritojo stalo aptarti, kaip darbo biržos įgyvendinamos priemonės gali būti efektyviau panaudojamos atotrūkio tarp darbo rinkos dalyvių įgūdžių ir darbdavių poreikių mažinimui. Aktuali tema pritraukė ne tik Kauno rajono verslininkų dėmesį – į diskusiją gausiai susirinko ir kituose regionuose veikiančių įmonių vadovų bei personalo specialistų, mokslo institucijų atstovų.

  „Darbo rinkos išteklių (kompetentingų ir dirbti norinčių specialistų) stygius yra vienas didžiausių šiandieninių verslo iššūkių, todėl svarbu ieškoti bendradarbiavimo galimybių“, – sakė Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis. Kauno teritorinės darbo biržos (TDB) direktorius Tautvydas Bielozarevičius sutiko ir pabrėžė, kad svarbu ieškoti konsensuso tarp darbdavių, darbo biržos ir bedarbių bei pakvietė visus verslininkus aktyviau dalyvauti darbo biržos procesuose. Įmonių grupės „Gija“ vadovas Valdas Pacevičius, aktyviai bendradarbiaujantis su darbo birža (įdarbina subsidijuojamus darbuotojus, steigia naujas subsidijuojamas darbo vietas), kvietė visus verslininkus dirbti su šia institucija ir naudotis visomis galimybėmis.

  UAB „Eeco“ vadovas Robertas Geištoraitis pasiūlė pačioms įmonėms sudaryti sąlygas perkvalifikuoti bedarbius, kadangi mokymo įstaigose jie įgyja tik pirminių žinių, o norėdami dirbti vis tiek turi apsimokyti darbo vietoje. Kauno rajono skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos poskyrio vedėja Joana Daubaraitė paaiškino, kad įmonės gali pasitvirtinti neformalaus mokymo programas, o tai yra visiškai nesudėtinga, ir apmokydamos bedarbius gauti finansavimą iš darbo biržos.

  Vytas Čičelis, įmonės UAB „Dinaka“ ir kitų tai grupei priklausančių įmonių vadovas ir savininkas, teiravosi, kas pasikeitė nuo Kauno rajono verslininkų ir darbo biržos atstovų susitikimo 2014 m. spalio mėnesį. T. Bielozarevičius paaiškino, kad naujų priemonių ar programų neatsirado, tačiau esamų priemonių finansavimas yra pakankamas, joms lėšų numatyta daug, taigi tereikia jas išnaudoti.

  Verslininkai pastebėjo, kad dažnai susiduria su darbo biržos darbuotojų vangumu, atsakymo dažnai tenka laukti savaitę ir ilgiau. Kauno TDB direktorius tokiais atvejais pasiūlė kreiptis tiesiai į jį ir atkreipė dėmesį, kad dažnai yra ir įmonių darbuotojų vangumo, pastarieji nesuinteresuoti papildomai dirbti ir bendradarbiauti su darbo biržos atstovais. Tam pritarė ir mokslo institucijų atstovai (Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto dekanas Giedrius Pilkis ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė Astrida Miceikienė), kurie pabrėžė, kad verslininkus yra sunku prisikviesti į baigiamųjų darbų gynimus.

  Susitikimo metu buvo diskutuota apie praktinių mokymų centrų vietą ir svarbą, darbo rinkos paklausa nepagrįstą studentų krepšelių skirstymą, verslo inkubavimo sistemas bei atsakyta į kitus kilusius klausimus.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir toliau sieks glaudesnio bendradarbiavimas tarp verslo, valdžios ir mokslo ir rudenį planuoja organizuoti verslininkų susitikimus – diskusijas su profesinio mokymo centrais, universitetais, švietimo ir mokslo ministru bei pakartotinai su darbo biržos atstovais.

Skip to content