• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams – 25-eri!

  Kauno prekybos

  Šiandien, lapkričio 29-ąją, sukanka ketvirtis amžiaus, kai 1991 m. lapkričio 29 d. Kauno regiono valstybinio ir privataus kapitalo įmonių įgaliotieji atstovai (iš viso 124 dalyviai) įsteigė Kauno regioninius prekybos ir pramonės rūmus.

  Steigiamajame susirinkime buvo atstovaujama 7 administraciniams rajonams, pramonės, prekybos, amatų, bankų ir paslaugų sektoriams.

  Rūmų steigėjai vadovavosi LR Vyriausybės 1991 10 25 nutarimu Nr. 440 „Dėl prekybos ir pramonės rūmų Lietuvoje“.

  Steigiamasis susirinkimas absoliučia balsų dauguma patvirtino rūmų įstatus, išrinko pirmąją 17 asmenų tarybą.

  Pirmuoju tarybos pirmininku išrinktas prof. Simas Ramutis Petrikis, tuometinis Kauno krašto pramonininkų asociacijos prezidentas, instituto „LIRA“ direktorius. Revizijos komisijos pirmininku tapo Algimantas Špėlis. Generaliniu direktoriumi patvirtintas Rimvydas Plioplys, pavaduotoju-direktoriumi inovacijoms – Vytautas Šileikis.

  Pirmojoje taryboje, veikusioje iki 1993 m., buvo doc. Jūratė Matekonienė, Kostas Deveikis, Antanas Būda, Vaclovas Pečatauskas, Zenonas Skibiniauskas, Uršulė Tamkūnienė, Petras Tereškėvič ir kt. Su jais ir kitais steigėjais susitiksime ir metiniame rūmų bendruomenės renginyje gruodžio 9-ąją, kai kartu paminėsime ir išskirtinę rūmų veiklos sukaktį.


Skip to content