• Naujienos
 • Kauno PPAR prezidentas B. Žemaitis: verslo ir politikos debatai leidžia pažinti kandidatų kompetenciją

  Kauno PPAR prezidentas B. Žemaitis: verslo ir politikos debatai leidžia pažinti kandidatų kompetenciją

  Antradienio popietę Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje rengiami verslo ir politikos atstovų debatai, šįsyk labiau susiję su pirmą kartą Lietuvoje kovo 1-ąją vyksiančiais tiesioginiais mero rinkimais. Debatus rengia Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno PPAR) bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio išvakarėse į naujienų agentūros klausimus atsakė Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.

  – Kaip ir kodėl gimė iniciatyva organizuoti tokį renginį, ir kokius lūkesčius su juo sieja verslo atstovai?

  – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai verslo ir politikos debatus pradėjo organizuoti dar prieš savivaldos rinkimus 2011 metais. Tuomet verslui rūpėjo išgirsti, ką politikai žada miestui, kokius pažangos žingsnius siūlytų Kaunui. Norėjome išgirsti konkrečių, realių veiksmų planus, o ne abstrakčius rinkimų lozungus. Antra, debatų tradicija Lietuvoje nėra plačiai paplitusi, prieš ketverius metus tai apskritai buvo naujiena.

  Šiemet organizuojame jau ketvirtus viešus verslo atstovų ir politikų debatus. Kadangi pirmą kartą merus rinksime tiesiogiai, į debatus pakviesti visi 15 kandidatų į Kauno merus., Kaip ir visus iki šiol vykusius, taip ir šiuos debatus, moderuos žinomas politologas, prof. Algis Krupavičius.

  Debatai leidžia pažinti kandidatų kompetenciją, jų asmenines savybes, tai yra ir tam tikra demokratijos, visuomeninės kontrolės forma. Išskirtinis įvykis yra tai, jog šiemet debatus Rūmai jau rengia ne tik Kaune, bet ir Prienuose bei Jonavoje.

  – Ar, Jūsų manymu, pakankamas dabar yra Kauno miesto savivaldybės indėlis į palankios verslo plėtrai aplinkos kūrimą?

  – Savivaldos galios yra gana ribotos daryti reikšmingą įtaką verslo aplinkai. Vietos valdžios galioje – žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai, rinkliavos, specialieji ir detalieji planai, išorinės reklamos priežiūra, smulkaus ir vidutinio verslo programos. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, savivaldybės visiškai nesuinteresuotos kurti naujų darbo vietų ar daugiau pritraukti investicijų. Jų pajamos priklauso ne nuo to, kiek gyventojų jose dirba, o nuo to, kiek asmenų savivaldybės teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą. Manome, kad ši problema turės būti visapusiškai analizuojama suformavus naują vietos valdžią.

  Tačiau reikia pažymėti, kad šios, jau besibaigiančios kadencijos metu sustiprėjo bendradarbiavimas bei pasitikėjimas tarp verslo ir piliečių savivaldos. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva Kaune 2012-aisiais buvo įsteigta pirmoji Lietuvoje Verslo taryba. Dabar analogiškos institucijos steigiamos kituose miestuose, tokia taryba veikia ir nacionaliniu mastu. Verslo taryba tapo nuoseklaus, sisteminio bendradarbiavimo, konstruktyvaus dialogo tarp verslo ir piliečių savivaldos instrumentu.

  – Esate Verslo tarybos narys, tad kokius svarbesnius verslo bendruomenei klausimui joje iki šiol pavyko išspręsti?

  – Verslo taryboje buvo svarstomos Kauno verslo aplinkos aktualijos, strateginiai miesto ir regiono projektai. Buvo vienijamos vietos valdžios bei verslo pastangos dėl „Rail Baltica“ vėžės, Kauno oro uosto perspektyvų, ES finansavimo prioritetų. Kartu su vietos politikais verslininkai nagrinėjo miesto Bendrąjį planą, biudžeto prioritetus, investicijų poreikį į Kauno šilumos ūkį (šilumos kaina mieste smarkiai sumažėjo). Kauno Verslo taryboje buvo atkakliai keliama savivaldybės įmonių valdymo depolitizavimo problema, kad į jų valdybas būtų įtraukti nepriklausomi nariai, visuomenės atstovai. Dabar ši nuostata įteisinta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme.

  Verslo taryba skatino sumažinti nekilnojamojo turto mokesčius Kaune, o viešbučiams taikyti mažesnį tarifą neskirstant pagal vietą, kurioje jie įsikūrę. Dėl įvairiausių nesusipratimų apmokestinant išorės reklamą Rūmai surengė apskritojo stalo diskusiją su Savivaldybės administracijos vadovais ir specialistais. Po konstruktyvaus dialogo atsirado daugiau aiškumo ir supratimo.

  – Ko tikitės iš naujai išrinktos miesto politinės tarybos bei pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Kauno miesto savivaldybės mero?

  – Tikimės, kad tiesiogiai išrinktas meras sugebės rasti dialogą su visomis politinėmis jėgomis ir miesto bendruomene, o partijos pripažins tiesiogiai išrinktą merą kaip piliečių išrinktą lyderį bei gerbs jo autoritetą. Neradus kompromiso, miestas rizikuotų patekti į pato situaciją, kai sprendimai būtų šachuojami dėl politinių ambicijų, o tai nieko gera Kaunui neduotų.

  Tikimės sutarimų ir bendrų pastangų. Taip pat tikime, kad nauja miesto Taryba patvirtins Verslo tarybos, kaip patariamosios institucijos, veiklos tęstinumą, ir nenutrūks konstruktyvus verslo bei piliečių savivaldos dialogas.

  Viena naujausių Kauno PPA rūmų iniciatyvų, kuri keliasi jau į būsimąją valdžios kadenciją, – sukurti naują visuomeninę erdvę mieste – Verslo skverą ir Verslo alėją Parodos kalne. Tuo 2015-ųjų birželį bus pažymimas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įkūrimo Kaune 90-metis.

  – Dėkoju už pokalbį.

  Kalbėjosi Eltos korespondentė Birutė Mačienė
  .

Skip to content