• Naujienos
 • Kauno kolegijoje svečiavosi Finansininkų klubo nariai

  Kauno kolegijoje svečiavosi Finansininkų klubo nariai

  Kauno finansininkų klubas inicijavo balandžio 12 d. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Apskaitos ir finansų katedroje vykusį klubo ir akademinės bendruomenės susitikimą. Viena iš klubo veiklos krypčių – plėtoti glaudų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, dalijantis gerąja profesinės veiklos patirtimi su Kauno aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis finansų specialistus.

  Susitikime dalyvavo Kauno PPAR atstovai, Finansininkų klubo vadovė – Kauno PPA rūmų viceprezidentė, UAB „Aurita“ vadovė Vaida Butkuvienė, Kauno technologijos bei A.Stulginskio universitetų dėstytojai, Swedbank, DNB banko, Akademinės kredito unijos atstovai, verslo įmonių „Eoltas“, „Kavera“, „BDO auditas ir apskaita“, „Autotoja“, „Acounting in Style Hakuna“, „Ekologiniai projektai“, „Kauno energija“ finansų vadovai bei specialistai, katedros dėstytojai.

  Susitikimo dalyviai apsilankė naujajame Kauno kolegijos studijų centre, bibliotekoje, apžiūrėjo aktyviam studentų mokymui skirtas auditorijas, o vėliau klausė pranešimo ir diskutavo aktualia temaVerslo įmonių finansinis valdymas ir finansinių ataskaitų prognozavimas“. Pranešimą skaitė „Senukų“ holdingo įmonių finansų vadovė dr. Daiva Šlekienė, turinti daugiametę lektoriaus patirtį KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Docentė dėstė finansų pagrindus ir įmonių veiklos ekonominės analizės kursą. Taip pat dr. Daiva Šlekienė yra mokomosios knygos „Įmonės veiklos finansinis įvertinimas“ autorė. Pranešimas orientuotas į praktinį finansų mokslo taikymą. Tiek dr. Daiva Šlekienė, tiek klubo nariai informavo mokslo bendruomenę apie šiandien aktualias ir verslui reikalingas finansų valdymo žinias, kurios ypatingai svarbios rengiant finansų krypties studentus

  Finansininkų klubo susitikimo metu buvo diskutuojama apie tai, kaip priartinti praktikų užduočių turinį prie verslo poreikių, kaip racionaliau organizuoti baigiamąją profesinės veiklos praktiką, kokias asmenines ir profesines kompetencijas turi įgyti studentas, kad baigus studijas būtų noriai laukiamas darbo rinkoje.

  Klubo vadovė Vaida Butkuvienė pasidžiaugė, kad Apskaitos ir finansų katedra jau nebe pirmus metus aktyviai dalyvauja Finansininkų klubo veikloje, prisidėdama prie klubo tikslo – plėtoti visapusiškai naudingą profesinį dialogą, dalintis gerąja patirtimi ir idėjomis, ugdyti kritinį-analitinį požiūrį į finansų valdymą, veikimo principus. Susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad verslo ir mokslo bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas, todėl prasminga ir toliau jį vystyti bei plėtoti.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiančio Finansininkų klubo tikslas burti vienminčius ir aktyvius Kauno finansų specialistus bei plėtoti visapusiškai naudingą profesinį dialogą. Veiklos kryptys – verslo, finansų ir apskaitos mokslo bei valdžios institucijų bendradarbiavimas, įtaka formuojant mokestinę politiką, profesinis tobulėjimas, naujausių pažangių finansų ir ekonomikos valdymo metodų (instrumentų) pažinimas ir taikymas, vaikų ir jaunimo finansinis švietimas.


Skip to content