• Naujienos
 • Kauno finansininkų klubui – penkeri metai

  Kauno finansininkų klubui – penkeri metai

  Vieną spalio penktadienį beveik pusšimtis Kauno finansininkų klubo narių ir svečių sugužėjo į šventišką vakarą „Danielos“ viešbutyje. Gėlės, šypsenos, dovanos, muzikinė programa, linkėjimai, svajonės, tortas – kaip ir dera kiekviename gimtadienyje, buvo ir šio vakaro programoje. Kauno finansininkų klubas, vienas iš trijų pirmųjų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įsteigtų klubų, šauniai paminėjo penkerių metų veiklos sukaktį.

  „Klubas esame mes visi. Ir veiklą kuriame visi drauge“, – ne kartą vakaro metu pabrėžė nuo pat klubo įsteigimo jai vadovaujanti UAB „Aurita“ direktorė, Kauno PPA rūmų tarybos narė Vaida Butkuvienė.

  Klubas buria vienminčius ir aktyvius Kauno finansų specialistus bei plėtoja visapusiškai naudingą profesinį dialogą, ugdo kritinį–analitinį požiūrį į verslo įmonių finansų valdymą, finansų rinkų struktūrą ir veikimo principus. Nariai dalijasi gerąja patirtimi, generuoja idėjas, kaip tobulinti įmonės finansų valdymą, kelia klubo narių kompetenciją įvairiose srityse. „Neišsipildė kai kurie pranašavimai, kad klubas išliks vos porą metų su keliais žmonėmis. Jis kasmet vis brandesnis ir esame vieninteliai Lietuvoje“, – džiaugėsi klubo steigėjai.

  Klubą su gražia sukaktimi ir reikšmingais darbais sveikino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šileikis, kolegos, Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Kalbėdami apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą, akademinės bendruomenės nariai pabrėžė glaudų bendradarbiavimą su KFK. Kauno aukštosioms mokykloms, rengiančioms finansų specialistus, padedama organizuoti studentų profesinės veiklos praktikas, praktinius seminarus, rengti bendras mokslines – praktines konferencijos bei atlikti mokslo taikomuosius tyrimus. KFK atstovai dalyvauja aukštųjų mokyklų studijų programų rengimo procese, baigiamųjų darbų vertinimo komisijose, skaito paskaitas studentams.

  Visą veiklos laiką efektyviai ir konstruktyviai bendradarbiaujama su valdžios institucijomis – Finansų ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija, Lietuvos banku. Todėl apie 50 klube dalyvaujančių įmonių vyr. finansininkų, finansų vadovų ar asmenų, turinčių teisę priimti finansinius sprendimus, tiesiogiai gauna aktualiausią informaciją iš atsakingų pareigūnų. 2013 m. gegužę rūmuose lankėsi Europos Komisijos komisaras mokesčių, muitų sąjungos, audito ir kovos su sukčiavimu klausimams Algirdas Šemeta.

  Klubas – tai atverta galimybė neformalioje aplinkoje užmegzti profesinius ir asmeninius ryšius su savo srities profesionalais, dalyvauti diskusijose su įvairių sričių ekspertais. Keliant narių profesinę kompetenciją, organizuojami seminarai, diskusijos su žymiais Lietuvos lektoriais ir ekspertais finansininkams aktualiomis temomis.

  Plėtodamas tarptautinį bendradarbiavimą, 2013 m. rudenį klubas surengė profesinę kelionę į Strasbūrą ir Liuksemburgą. Jos metu vyko susitikimai su Europos Parlamento, Europos investicijų banko, Europos audito rūmų pareigūnais. Šių metų lapkričio pabaigoje grupė klubo narių išvyksta į Londono Sitį, vieną didžiausių finansinių ir komercinių centrų pasaulyje.

  Kaip klubas atrodys po dešimties metų? Viena aktyviausių narių, Kauno kolegijos lektorė Danutė Binkienė drąsiai ir linksmai piešė ateities perspektyvas. Belieka palinkėti, kad didžioji svajonių dalis išsipildytų.
Skip to content