• Naujienos
 • Kauno finansininkų klubas aptarė ateities gaires

  Kauno finansininkų klubas aptarė ateities gaires

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno finansininkų klubas ataskaitiniame susirinkime sausio 26 d. aptarė praėjusių metų veiklą, pakeitė klubo reglamentą ir numatė 2017 m. tikslus ir darbus.

  Pasak klubo vadovės Vaidos Butkuvienės, pernai surengta 19 klubo susitikimų ir renginių. Lankytasi UAB „Omniteksas“ ir AB DNB Banko naujame biure Vilniuje. Profesinės kompetencijos stiprintos diskusijose apie finansų valdymą, išmaniąją mokesčių administravimo sistemą, mokesčių optimizavimą, naujus verslo apskaitos standartus, Darbo kodekso naujoves ir kt. Klubas jau antrą kartą bendradarbiavo su Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu rengiant tarptautinę konferenciją „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė“. Pranešimus joje, taip pat klubo renginiuose skaitė Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai, bankų ir įmonių atstovai.

  Plėtodamas tarptautinę veiklą klubas toliau bendradarbiauja su Londono Sičio lietuvių klubu. Rugsėjo mėnesį klubo atstovai dalyvavo Londone vykusioje LCLC 10-mečio jubiliejaus šventėje. LCLC nariai atvyko į gruodžio 9 d. vykusį Kauno PPA rūmų bendruomenės metinį vakarą.

  Susirinkime patvirtinta klubo valdybos ir vadovo kadencijos trukmė – 3 metai. Klubo vadove vėl išrinkta UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė, vadovaujanti klubui nuo įkūrimo – 2010 m. Valdybos nariais išrinkti Danutė Binkienė, Kauno kolegijos lektorė, Mindaugas Bičkauskas, AB „Citadele“ banko Kauno filialo valdytojas, Kristina Gesevičienė, UAB „Autotoja“ finansų ir apskaitos departamento direktorė, Vera Mileikienė, klubo koordinatorė, Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė. Patvirtinti klubo nario tikslinių įmokų dydžiai.

  2017 m. planuojama rengti diskusijas profesinio tobulėjimo temomis, aktualiais finansų ir apskaitos pokyčių, mokesčių naujovių klausimais, susitikimus su įdomiomis asmenybėmis, plėtoti tarptautinę klubo veiklą. Aptarta klubo ekspertų grupės veikla. Nuspręsta veikiančios ekspertų grupės veiklą pratęsti iki birželio 30 d., vėliau į grupę išrinkti kitus klubo narius.

Skip to content