• Naujienos
 • Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla pasirengusi talkinti verslo bendruomenei

  Lietuvos profesinėse mokyklose, kolegijose, profesiniuose mokymo centruose rengiama nemažai įvairių profesijų atstovų. Ar sugebama užtikrinti jauno rengiamo specialisto integraciją į verslo bendruomenę, ar sudaromos sąlygos besimokančiajam išbandyti savo jėgas profesinėje srityje, kol jo darbą kuruoja patyręs specialistas?

  Pasaulinėje praktikoje kitaip ir neįsivaizduojama. Pavyzdžiui, Vokietijoje paplitusi dualinė mokymo sistema – pirminis profesinis mokymas derinamas su praktika įmonėje ar organizacijoje. Laikomasi nuostatos, kad profesijai įgyti kartu su mokymusi reikia ir dirbti praktikos vietą teikiančioje organizacijoje.

  O kaipgi Lietuvoje? Profesinės mokyklos mokinių galimybės talkinti, atlikti paprastus, tačiau su profesija susijusius pagalbinius darbus neišnaudojamos.

  Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla rengia įvairių specialybių darbuotojus, kurie gali bendradarbiavimo pagrindu talkinti verslo bendruomenei. Ką mokyklos bendruomenė gali pasiūlyti? Tai priklausytų nuo verslo įmonės specifikos, nes profesiniam mokymui mokykloje skiriama 60-70 % profesiniams dalykams numatyto laiko, taigi mokiniai įgyja pakankamai profesinių įgūdžių. Mokiniai stažuojasi užsienyje (Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Vokietijoje), dalyvauja respublikiniuose konkursuose, atlieka praktiką mokomosiose bendrovėse.

  Mokykloje rengiami floristai, apeigų ir švenčių organizatoriai, vizualinės reklamos specialistai, nekilnojamojo turto agentai, smulkiojo verslo paslaugų teikėjai, pramonės įmonių prekybos konsultantai, draudimo konsultantai, viešbučių darbuotojai, kelionių agentai, siuvėjai, sukirpėjai konstruktoriai.

  Floristų specialybės mokiniai geba kurti progines puokštes, įvairius floristinius gaminius, puošti interjerą. Mokiniai turi geros patirties: puošė Kauno kamerinį teatrą, Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčią, Kauno Rotušę, „Roberto studiją“, Lietuvos prabavimo rūmus ir kitus objektus, yra nuolatiniai LITEXPO parodos „Žiemos puokštė“ prizinių vietų laimėtojai.

  Apeigų ir švenčių organizatoriai geba organizuoti įvairaus pobūdžio renginius vaikams: naujametinius spektaklius, žaidimų popietės, viktorinas. Šios specialybės mokinius glaudus ryšys sieja su Kulautuvos vaikų sanatorija, Kauno kartų namais.

  Būsimi vizualinės reklamos gamintojai geba kurti bukletus, vizitines korteles, skrajutes.

  Smulkiojo verslo paslaugų tiekėjai, pramonės įmonių prekybos konsultantai geba būti gerais pagalbininkais įmonių sandėliuose, atlikti pagalbinius darbus įforminant įvairius įmonės veiklos dokumentus.

  Draudimo konsultantai gali konsultuoti klientus draudimo sutarties galiojimo metu, supažindinti su įvairiomis draudimo rūšimis.

  Viešbučių darbuotojai geba sutvarkyti gyvenamąsias ir bendro naudojimo bei pagalbines patalpas, paruošti nesudėtingus patiekalus ir patiekti juos svečiams.

  Įmonių produkcijos prezentacijoms gali praversti verslo skyriaus moksleivių atstovavimas; ofisų interjerui siūlomi floristų specialybės mokinių darbai. Iš anksto aptarus ir išsiaiškinus įmonių poreikius galima tikėtis abipusės naudos ir bendradarbiavimo. Tačiau neretai nenorima prisiimti dalelės atsakomybės už profesinių žinių siekiantį jaunimą, vengiama suteikti galimybę pajausti pasitikėjimą keliant jiems uždavinius – patikrinti įgytas teorines žinias, jas taikyti ir gilinti praktines užduotis ir darbus atliekant įmonėse, prekybos centruose, parodose ir kt.

  Ar verta pasitikėti pavesto atlikto darbo kokybe? Geriausias įrodymas – jau atlikti moksleivių darbai.

  Artėjant švenčių metui visos įmonės, įstaigos, organizacijos susiduria su užduotimi – kaip šiemet pasitikti kalėdines šventes, pasveikinti verslo partnerius, padėkoti savo darbuotojams ir stilingai, reklaminiu požiūriu, išsiskirti iš kolegų. Galbūt tai bus Jūsų įmonės pirmasis žingsnis bendradarbiavimo link, užsakant reikalingas paslaugas ar pagalbą iš KBPVM.

  Mokykla kviečia verslo bendruomenės atstovus bendradarbiauti, kad būtų galima išplėsti įmonių veikloje kūrybinių idėjų įgyvendinimą, būtų papuošta verslo aplinka, būtų gauta reali nauda – kokybiškas produktas arba paslauga. Mokiniai būtų motyvuojami toliau siekti profesinio tobulėjimo, matytų realias perspektyvas dirbti Lietuvoje, o ne užsienyje.

Skip to content