• Naujienos
 • Kaune įsteigtas STEAM AP centras

  Kaune įsteigtas STEAM AP centras

  Rugsėjo 15 d. Kaune įsteigtas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras (STEAM AP).

  Bendradarbiavimo sutartį Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vardu pasirašė prezidentas Benjaminas Žemaitis. Kiti steigimo partneriai – Kauno miesto ir rajono savivaldybės, Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto universitetai, Kauno kolegija, Kauno technikos kolegija, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras.

  Partneriai sutarė sutelkti savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, siekdami sukurti ir įveiklinti mokiniams pritaikytą Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM – angl. Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) atviros prieigos centrą Kauno apskrities teritorijoje.

  Partneriai įsipareigojo užtikrinti centro veiklas ne trumpiau kaip 5 dienas per savaitę po 6 valandas kasdien, iki 2020 m. (vėliausiai iki 2023 m.) įtraukiant į veiklas vidutiniškai 10 proc. apskrities teritorijos mokinių, užtikrinant jiems ne mažiau kaip 10 val. ugdymosi laiko STEAM AP centre per metus.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įsipareigojo padėti vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo veiklas įtraukiant į laboratorijų veiklas įmones; organizuoti susitikimus su pramonės ir paslaugų sektorių atstovais; organizuoti individualius ir grupinius pažintinius vizitus įmonėse; organizuoti profesinio orientavimo renginius; tarpininkauti tarp įmonių ir STEAM AP centro aprūpinant laboratorijas medžiagomis ir priemonėmis, padėti viešinti centro veiklą Kauno regione.Skip to content