• Kaune griežtinama išorinės vaizdinės reklamos kontrolė

  Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujos išorinės reklamos įrengimo ir naudojimo taisyklės.

  Asmenys, naudojantys išorinę reklamą, raginami ją įsiteisinti. Už pakartotinius šios rūšies administracinius teisės pažeidimus baudos dydis fiziniams asmenims siekia iki 2 tūkstančių litų, o pagal naujos redakcijos LR Reklamos įstatymą juridiniams asmenims už išorinės reklamos įrengimo reikalavimų nesilaikymą taikomos piniginės sankcijos, siekiančios iki 30 tūkstančių litų.

  Rugpjūtį pažeidėjams iš viso buvo surašyti 132 administracinės teisės pažeidimų protokolai už išorinės reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą.

  Pasak Urbanistikos ir architektūros skyriaus atstovės Daivos Kalvaitytės, išorinė reklama turi būti įrengta vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ar juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.

  Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais.

  Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda Kauno miesto savivaldybės Licencijų ir paslaugų skyrius. Išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisykles rasite tinklalapyje http://www.kaunas.lt/index.php?3385250692

Skip to content