• Naujienos
 • Kas nauja Darbo kodekse

  Kas nauja Darbo kodekse

  UAB „SDG grupės“ finansų direktorės Žydros Visockienės kvietimu rūmų Kauno finansininkų klubo narės lankėsi jos atstovaujamoje įmonėje.

  „SDG“ įmonių grupės Teisės departamento direktorė Evelina Jasaitė pristatė Darbo kodekso naujoves. E. Jasaitė atstovavo darbdavių interesams prie Trišalės tarybos veikusioje Darbo santykių komisijoje, nagrinėjusioje kiekvieną svarstyto kodekso straipsnį.

  Pristatyti esminiai darbo sutarčių pokyčiai, naujos sutarčių rūšys: pameistrystės, nenustatytos apimties, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams. E. Jasaitė pateikė detalią informaciją apie kiekvien iš jų, vykdymo ir nutraukimo sąlygas.

  Numatoma nauja išeitinių kompensacijų mokėjimo tvarka. Jų dydis priklausys nuo darbo stažo: jei stažas mažesnis nei 1 metai – bus mokama 0,5 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) išeitinė kompensacija, jei darbo stažas didesnis nei 1 metai – 2 VDU dydžio kompensacija. Numatyta išmokas skirti iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, į kurį darbdaviai mokės 0,5 proc. dydžio įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

  Darbuotoją atleidus iš darbo ir kai tarp jo ir darbdavio per 3 mėnesių laikotarpį po atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriama: jei darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 5 metų iki 10 metų –1 VDU; jei darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 10 metų iki 20 metų –2 VDU; jei darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi daugiau kaip 20 metų –3 VDU.

  Numatomi ir viršvalandžių nustatymo tvarkos pakeitimai – maksimali viršvalandžių trukmė per metus –180 valandų. Vietoj galiojančiame DK nustatytų 28 kalendorinių dienų atostogų numatyta 20 darbo dienų atostogų trukmė.

  Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų. Taryba sudaroma 3 metų kadencijai. Jeigu darbovietėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip pusė visų darbovietės darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Skip to content