• Naujienos
 • Kai kuriais atvejais mokestį už nekilnojamąjį turtą privalo mokėti ir gyventojai

  Kai kuriais atvejais mokestį už nekilnojamąjį turtą privalo mokėti ir gyventojai

  Gyventojai moka už visą jiems nuosavybės teise priklausantį arba jų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą (toliau – NT), išskyrus:

  • Juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis NT (arba jo dalį);

  • Gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės ir inžinerinių statinius, jeigu jų bendra vertė neviršija 220 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 neviršija 1 mln. litų). Jei išvardintų statinių vertė viršija 220 tūkst. eurų, jie apmokestinami 0, 5 proc. mokesčio tarifu.

  Nuo 2015 m. sausio 1 d. šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 proc., t.y. neapmokestinama nekilnojamojo turto vertė – 286 tūkst. eurų.

  Nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. privaloma deklaruoti ir sumokėti iki 2015 m. gruodžio 15 d.

  Nekilnojamojo turto mokestis už kitą, aukščiau nepaminėtą, t. y. komercinio naudojimo nekilnojamąjį turtą: administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius, nepriklausomai ar jie naudojami individualioje veikloje, ar nenaudojami, už tokį turtą savininkas privalo deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. metams pasibaigus, iki 2016 m. vasario 1 d.

  NT mokesčio įstatymas fiziniams asmenims suteikia teisę nedeklaruoti ir nemokėti NT mokesčio už nekilnojamąjį turtą, fizinio asmens naudojamą žemės ūkio veiklai, švietimo darbui, kulto apeigų reikmenų gamybai ar naudojamą kaip kūrybines dirbtuves, taip pat naudojamą socialinei globai ir rūpybai.

  Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustato kiekviena savivaldybė atskirai. Savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio. Visų savivaldybių nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifų dydžiai skelbiami Mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt
  .

  Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt
  . Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content