• Naujienos
 • Ką vertėtų žinoti verslui Lietuvą priėmus į euro zoną

  Kaip žinia, liepos 23 d. ES ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos priėmimo į euro zoną nuo 2015 m. sausio 1 d. Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

  Atsižvelgdami į tai, advokatų kontoros „Raidla Lejins Norcous“ teisininkai rekomenduoja verslui žinoti kai kuriuos dalykus:

  • Prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai nuo rugpjūčio 22 d. turės skelbti kainas dviem valiutomis visose prekių bei paslaugų įsigijimo vietose, jų reklamos vietose, interneto parduotuvėse ir tinklalapiuose;

  • Nuo 2015 m. sausio 1 d. atsiskaitymai negrynaisiais pinigais galės būti vykdomi tik eurais, o grynaisiais pinigais abejomis valiutomis bus galima atsiskaityti iki 2015 m. sausio 15 d.;

  • Įvedus eurą, pagal specialias taisykles turės būti perskaičiuojamos konvertuojamųjų obligacijų, akcijų ir kitų vertybinių popierių, taip pat išvestinių finansinių priemonių (derivatyvų) vertės;

  • Pagal specialias taisykles taip pat turės būti perskaičiuojami darbuotojų darbo užmokesčiai;

  • Nuo euro įvedimo dienos visi mokesčiai į valstybės biudžetą turės būti mokami naująja valiuta. Tuo tarpu mokesčių deklaracijose bei finansinėse ataskaitose už 2014 metus duomenys vis dar turės būti nurodomi litais;

  • Išskyrus tam tikras išimtis, euro įvedimas neturės įtakos sutarčių galiojimui ir jų sąlygų vykdymui, tad daugeliu atvejų sutarčių keisti nereikės;

  • Remiantis paskutiniais teisės aktų projektais, nuo euro įvedimo dienos iki 2016 m. gruodžio 31 d. turės būti pakeisti akcinių bendrovių (AB) ir uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) įstatai. Taip pat įvedus eurą, turės būti pakeistos akcininkų vertybinių popierių sąskaitos bei kiti su valiutos keitimu susiję bendrovių dokumentai;

  • Jau šiandien verslo subjektai gali prisijunti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo (Memorandumas
   ). Memorandumą pasirašę verslo subjektai savanoriškai įsipareigoja sąžiningai perskaičiuoti paslaugų ir prekių kainas ir nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu pakelti kainas. Prisijungę prie Memorandumo verslininkai įgyja teisę nustatyta tvarka naudotis specialiai sukurtu logotipu visose jiems priklausančiose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, visuomenės informavimo priemonėse, viešuose renginiuose, tokiu būdu informuodami esamus ir potencialius klientus, kad jie privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikosi Memorandumo reikalavimų.

Skip to content