• Naujienos
 • Ką sako Europos Komisija dėl dvejopos kokybės produktų

  Šiandien Komisija paskelbė gaires dėl ES maisto ir vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo dvejopos kokybės produktų atveju. Šios gairės nacionalinės valdžios institucijoms padės nustatyti, ar įmonė, skirtingose šalyse parduodama dvejopos kokybės produktus, pažeidžia ES teisės aktus.

  Gairėse pateikiamas atitinkamų ES maisto ir vartotojų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų sąrašas, kuriuo valdžios institucijos turi remtis nagrinėdamos galimus dvejopos produkto kokybės atvejus (gairėse šie reikalavimai taip pat paaiškinami):

  Informacijos apie maistą reglamente, pagal kurį reikalaujama, kad vartotojams apie konkretų maisto produktą būtų pateikiama teisinga ir pakankama informacija. Pvz., maisto produktų etiketėse privaloma nurodyti visas produkto sudėtines dalis;• Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje, pagal kurią draudžiama nesąžininga komercinė veikla, pvz., skirtingus produktus pateikti toje pačioje pakuotėje taip, kad vartotojas gali būti suklaidintas.

  Už tai, kad įmonės laikytųsi ES teisės aktų, atsako nacionalinės vartotojų apsaugos ir už maisto produktus atsakingos institucijos. Vis dėlto Europos Komisija yra įsipareigojusi joms padėti šiomis gairėmis ir kitomis priemonėmis. Komisija šiuo metu rengia metodiką, kurią taikant būtų galima pagerinti maisto produktų lyginamuosius tyrimus ir valstybės narės šį klausimą galėtų aptarti turėdamos bendrą tvirtą mokslinį pagrindą. Komisija taip pat finansuoja tolesnę veiklą, susijusią su įrodymų rinkimu ir teisės aktų vykdymo užtikrinimu: valstybės narės gali paprašyti tyrimų ar vykdymo užtikrinimo veiksmų finansavimo (iš viso numatyta 1 mln. EUR). Komisija pradėjo dialogą su gamintojais ir prekės ženklų asociacijomis, kurie įsipareigojo jau šį rudenį parengti elgesio kodeksą. Spalio 13 d. Komisija dalyvaus Europos aukšto lygio ministrų susitikime vartotojų klausimais dvejopos maisto produktų kokybės tema, kurį Bratislavoje surengs Slovakijos ir Čekijos vyriausybės. Be to, Komisija rugsėjo ir lapkričio mėn. surengs kelis praktinius seminarus su vartotojų apsaugos ir maisto saugos institucijomis.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Rv34Hy

Skip to content