• Naujienos
 • Ką daryti, kad jaunimas norėtų būti inžinieriais ir technologais?

  Ką daryti

  Jau keletą metų Lietuvos darbo rinka išgyvena inžinerijos ir technologijų krypties darbuotojų stygių. Skirtingų rinkos sektorių ir profesijų poreikių analizė rodo, kad apie 2020 m. labiausiai augs inžinerinės pramonės sektorius. Kai kuriose inžinerinio profilio įmonėse darbuotojų poreikis išaugs net keliasdešimt procentų. Beje, dabar šiame sektoriuje yra maždaug 1 000 laisvų darbo vietų, pirmiausia – suvirintojams ir kvalifikuotiems inžinieriams. Iš viso technologiniame sektoriuje šiuo metu dirba apie 29 tūkst. darbuotojų, o atlyginimų vidurkis svyruoja nuo 430 iki 2500 eurų per mėnesį.

  Nepaisydami rinkos poreikių ir prognozių geriausi Lietuvos abiturientai nesirenka arba ne taip noriai renkasi inžinerinius, tiksliuosius mokslus. 2015 m. Lietuvoje tik 12 proc. stojančių asmenų pageidavo studijuoti inžinerinius mokslus.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, tęsdami bendradarbiavimą su KTU, surengė apskritojo stalo diskusiją su Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojais bei studentais. Ieškota naujų galimybių populiarinant inžinerinius mokslus bei stiprinant verslo ir aukštojo mokslo partnerystę.

  Diskusijoje dalyvavo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas dr. Andrius Vilkauskas, prodekanai, katedrų vedėjai, verslo atstovai – UAB „Ikea Industry Lietuva“ generalinė direktorė Inga Urbonavičiūtė, UAB „Omniteksas“ vadovai Audronė Pocienė ir Vydas Damalakas, UAB „Gerovė“ direktoriaus pavaduotoja Živilė Ramoškienė, UAB „Novameta“ direktorius Mindaugas Jonuškis, įmonių „Serfas“ , „Festo“, „Kavera“ ir kitų atstovai bei studentai.

  Tiek KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas dr. Andrius Vilkauskas, tiek rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pažymėjo bendradarbiavimo reikšmingumą ir būtinybę numatyti konkrečius veiksmus, kurie pagerintų situaciją dėl didžiulio inžinerinės krypties specialistų stygiaus. Svarstytas verslo įmonių ir fakulteto bendradarbiavimas, moksliniai tyrimai pagal įmonių poreikius, studijų kokybė, studentų praktikos, verslo įmonių parama, įsidarbinimo galimybės.

  „Ikea Industry“ generalinė direktorė Inga Urbonavičiūtė pažymėjo, kad su IKEA ir susijusiose įmonėse dirba didžiulis skaičius žmonių, kurių pagaminta produkcija Lietuvos eksporto struktūroje sudaro žymią dalį. Problema – didelė takoskyra tarp verslo ir mokslo, todėl nuolat trūksta darbuotojų šiame sektoriuje. Audronė Pocienė pasiūlė, kad bendradarbiavimas galėtų įgyti projektinės veiklos pobūdį ir taptų nuolatiniu bei tęstiniu. Kolega Vydas Damalakas papildė, kad svarbu įtraukti ir mokslevius į šį procesą. „Festo“ ir kitų įmonių atstovai pabrėžė, kad studentai nepakankamai moka užsienio kalbas, versle yra poreikis inžinerinės krypties specialistų, mokančių anglų, vokiečių ir kitas kalbas.

  Numatytos bendradarbiavimo priemonės: verslo įmonės pateiks temų studentų baigiamiesiems darbams, praktikantų poreikį, fakultetas – pasiūlys studentus. Priimdamos praktikoms užsieniečius dėl kalbos barjero įmonės kvies po 2 praktikantus – vieną lietuvį, kitą –užsienietį. Siekdami motyvuoti studentus verslininkai skirs stipendijas už geriausius baigiamuosius darbus. Verslo įmonės skirs paramą studentams gamybos atliekomis, skirtomis kūrybinėms dirbtuvėms. Sutarta įtraukti ir mokyklas į bendradarbiavimą rengiant moksleivių karjeros dienas, ekskursijas į fakultetą ir verslo įmones.

  Taip pat nutarta rengti nuolatinius tradicinius susitikimus (verslo pusryčius ar pietus) kartą per ketvirtį. Sekantis susitikimas numatytas rugsėjo mėnesį.Skip to content