• Jūsų gerumo šiluma uždegs džiaugsmo kibirkštėlę

  Kauno miesto neįgaliųjų draugija yra didžiausia mieste visuomeninė, pelno nesiekianti neįgaliųjų organizacija. Ji vienija apie 2500 neįgaliųjų. Draugija dalyvauja vykdant Vyriausybės patvirtintą Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programą 2003-2012 metams.

  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas leidžia remti mūsų draugiją ir naudotis mokesčių lengvatomis, kurios šiuo įstatymu suteikiamos labdaros ir paramos davėjams. Draugija turi labdaros gavėjo statusą. Artėja Šventos Kalėdos.

  Prašome Jūsų rasti galimybę labdaros būdu paremti Kauno miesto neįgaliųjų draugiją (piniginėmis lėšomis, prekiaujama ar savo gamybos produkcija). Gauta labdara bus panaudota draugijos reikmėms ar išdalinta labiausiai remtiniems mūsų draugijos nariams.

  Jūsų gerumo šiluma per šventes uždegs vilties ir džiaugsmo kibirkštėlę mūsų širdyse.

  Iš anksto dėkojame.

  Pagarbiai, Ignas Mačiukas, draugijos pirmininkas

Skip to content