• Naujienos
 • Jonavos filialias: „Verslumo skatinimas, teikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“

  Projekto pavadinimas: „Verslumo skatinimas, teikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“

  Projekto numeris  Nr. 08.61-ESFA-T-927-01-0473.

  Projekto trukmė 2020.12 -2022.12

   

  Nuo 2020 metų gruodžio pabaigoje  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas įgyvendina projektą  „Verslumo skatinimas, teikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“, Nr. 08.61-ESFA-T-927-01-0473.

  Projektas vykdomas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų , pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

  Jonavoje  kuriasi mažai smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, mažos užsienio investicijos, nėra stambių privačių investicijų, tad labai svarbu ugdyti bei skatinti žmonių verslumą. Renginių bei konsultacijų pagalba, pasitelkiant mentorius – bus siekiama  padėti projekto dalyviams  atrasti savo stipriąsias puses, įgauti pasitikėjimo savo jėgomis,  kelti  kompetenciją, padėti  įsitvirtinti darbo rinkoje ar pradėti nuosavą verslą.

  Bendra projekto suma 65693,76 Eurų.

  Prie šio  Rūmų įgyvendinamo projekto prisidėjo ir Jonavos rajono savivaldybė, skyrusi tam 4927,03 eurų.

  Projekto trukmė – dveji metai, iki 2022 metų  gruodžio mėnesio.

  Projekto tikslas – gerinti Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje skatinant neaktyvių ir darbingų gyventojų užimtumą ir didinant verslumo galimybes, užtikrinti reikiamą pagalbą Jonavos miesto gyventojams verslo ir savanoriškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti. Tokiu būdu būtų sprendžiama bedarbystės Jonavoje problema, kuriamos naujos darbo vietos, gyventojai imasi savarankiškos veiklos.

  Į projekto veiklas: 1) Renginių, verslumo ir IT programavimo tematika organizavimas ir 2) Konsultavimo, informavimo paslaugų teikimas, skatinant gyventojus imtis verslo bus įtraukta ne mažiau kaip 60 Jonavos miesto gyventojų, kurie šiuo metu yra ekonomiškai neaktyvūs ar bedarbiai bei asmenys, kuriems pagal LR socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymai yra teikiama socialinė parama.

  Projekto veiklose bus siekiama šių fizinių rodiklių ir rezultatų:

  – IT programavimo 5 renginiuose – mokymuose dalyvaus apie 20 asmenų;

  – Organizuosime 5 renginius, verslumo tematika dalyvaus apie 50 asmenų;

  – Teiksime nemokamas konsultacijas įmonių steigimo ir kitais verslo pradžios ir plėtros klausimais bei suteiksime 1050 val. konsultacijų nemažiau kaip 30 asmenų.

  Projektas suteiks galimybes darbingiems Jonavos gyventojams pasirinkti tinkamiausią jų  veiklai verslo organizavimo formą, sužinoti apie mokesčius, galimus finansavimo šaltinius, įgyti verslumo, bei IT programavimo žinių.

  Daugiau informacijos:

  Dalia Sinkevičienė, dalia.sinkeviciene@chamber.lt  bei  telefonu: +37067974343.

     

   

Skip to content