• Naujienos
 • Jonavos atstovybėje – diskusija apie savivaldybės biudžetą

  Dalia Sinkevičienė,

  Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybės darbuotoja

  Sausio 23 d. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybėje rinkosi Jonavos verslo įmonių atstovai – vyko pirmasis metų susirinkimas. Iš anksto buvo nuspręsta jame aptarti atstovybės veiklos planą bei nuodugniau susipažinti su 2013 m. Jonavos rajono biudžeto projektu.

  Pristatydamas biudžeto projektą Jonavos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Alius Jaskūnas atkreipė dėmesį, kad didžioji lėšų dalis atitenka švietimo sistemai –iš 127 mln. net 60 mln. Lt tenka būtent šiai sričiai.

  Buvo paminėti ir svarbiausi Jonavos miestui projektai: tęsiama daugiabučių renovacija, sveikatingumo komplekso statyba (šiais metais skiriama 4 mln. Lt), Joninių slėnio rekonstrukcijos darbai, nakvynės namai Girelės gatvėje, laiptų į Rimkų mikrorajoną atnaujinimo darbai, socialinio būsto plėtra S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (bus įrengta 60 socialinių būstų, jų poreikis didžiulis – socialinio būsto eilėje laukia apie 900 šeimų). Projektinėje veikloje aktyviai dalyvaujanti Jonavos rajono savivaldybė gerai naudoja ES lėšas, nors tenka skolintis apie 10 mln. Lt (ES struktūriniai fondai padengia didžiąją dalį, apie 85 proc.išlaidų, savivaldybei reikia pridėti 15 proc.).

  Susirinkusiems verslininkams iškilo nemažai klausimų. UAB „Binčis“ vyr. finansininkė J. Paleckienė teiravosi, ar rekonstruojant laiptus į Rimkų mikrorajoną bus pastatytos vaizdo stebėjimo kameros. UAB „Joneda“ savininkas bei Jonavos rajono tarybos narys E. Gedvila oponavo, kad vaizdo stebėjimo kameros Jonavos mieste realios naudos taip ir nedavė, nors kainavo nemažai.

  AB „Jonavos paslaugos“ direktorius G. Kaiša teiravosi, kada iš Rimkų mikrorajono, nebrendant purvynais, bus galima pasiekti dviračių takus. UAB „Baldai jums“ direktorius A. Meškauskas pasigedo tokių takų, vedančių į Šveicarijos gyvenvietę. Kadangi rajono architektų skyrius rengia projektą – preliminarią schemą, kaip bus išdėstyti dviračių takai Jonavoje, AB „Achema“ generalinis direktorius V. Vareika pasiūlė spaudoje paskelbti, kur numatoma tiesti šiuos takus, bei pakviesti visuomenę diskusijai.

  IĮ „Technoera“ savininkas E. Mickevičius apgailestavo, jog dalis miesto gyventojų vis dar neturi centralizuotos vandentiekio bei kanalizacijos sistemos, tuo tarpu kaimo vietovėse neefektyviai naudojamos ES lėšos vandentiekio ir kanalizacijos tiesimui, mat dauguma gyventojų paprasčiausiai jų atsisako.

  AB „Šilumos tinklai“ vadovas A. Sadzevičius pasidžiaugė, jog Jonavoje, kaip reta Lietuvoje, tarpusavyje bendrauja ir iškilusias problemas kartu sprendžia savivaldybės įmonių vadovybės.

  UAB „Jonviltė“ direktorius G. Strelčiūnas pasigedo investicijų verslo paramai bei darbo vietų kūrimui, kilo daug klausimų dėl praktinių įgūdžių formavimo profesinėse mokyklose. Regis, aišku, jog mokymo procesas turi būt susietas su praktiniu darbu, bet realybė kitokia: studijas baigę jaunuoliai, pradėję darbinę veiklą, visko mokosi naujai.

  Susirinkime dalyvavę savivaldybės tarybos nariai pažadėjo Švietimo skyriui pateikti siūlymą sudaryti sąlygas atlikti praktiką būsimiesiems statybininkams, pvz., remontuoti daugiabučių laiptines.

  E. Gedvila replikavo, kad labiausiai profesijos besimokančiam jaunimui trūksta motyvacijos, o darbininko profesija yra nepelnytai sumenkinta.

  UAB „Jonavos apdaila“ direktorius R. Mieliauskas ir UAB „Jonviltė“ vadovas G. Strelčiūnas pabrėžė, jog didžiulėmis statybos įmonėmis garsėjusioje Jonavoje praktiškai nebelikę statybos įmonių, mat jos nepajėgios konkuruoti su nelegaliais statybininkais ar dirbančiais su verslo liudijimais asmenimis. Šioms verslo rūšims mokesčiai yra tokie skirtingi, jog, pvz., uždengti stogą asmeniui su verslo liudijimu apsimoka ir už 5000 Lt atlygį, o kad UAB darbuotojui sumokėtų tiek pat už tokį darbą, tenka prašyti 12000 Lt. Apie tai, jog konkursus laimi įmonės, pateikusios mažiausią kainą, nėra nė ko diskutuoti: kartais verslininkai būna priversti dirbti ne tik kad už dyką, bet ir nuostolingai.

  Šiuo metu įmonė UAB „Jonavos apdaila“ restruktūrizuojama, o tai tikras akmuo po kaklu. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnis viešuosiuose pirkimuose draudžia dalyvauti restruktūrizuotoms įmonėms. Pati savivaldybė turi teisę tokį draudimą apeiti, tačiau to nedaro. Daugiabučius Jonavoje renovuoja Vilniaus, Kauno, Šiaulių įmonės, ir gyventojų pajamų mokestis atsiduria tų miestų biudžetuose, o nedarbas Jonavoje tik didėja. Verslininkas prašė surasti būdų, kad kuo daugiau darbų atitektų vietos statybininkams, kad Jonavos statybos įmonės nebūtų pasmerkiamos bankrotams, pasitrauktų iš verslo ar dirbtų nelegaliai.

  Tarybos narys A. Meškauskas pasiūlė R. Mieliauskui savo problemas išdėstyti raštu ir pažadėjo rasti būdų, kad apie jas sužinotų Jonavos deleguotas Seimo narys, savivaldybės taryba, klausimas būtų keliamas ir per Kauno PPA rūmų tarybą.

  Apie tai, ką 2013 m. planuoja nuveikti rūmų Jonavos atstovybė, pristatė atstovybės darbuotoja D. Sinkevičienė. Pabrėžta, jog KPPAR Jonavos atstovybė turi didelį potencialą ir geras prielaidas išsiplėtoti į stiprią organizaciją. Nutarta apie iškilusias verslininkų problemas informuoti rūmų Jonavos atstovybę, o ji savo ruožtu padėtų jas spręsti ne tik miesto, bet ir nacionaliniu lygmeniu.

  „Nesutinki – prieštarauk, prieštarauji – siūlyk“, – kalbėjo atstovybės vadovas A. Meškauskas, savo įmonėje sudaręs galimybę veikti Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybei.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinė, pelno nesiekianti, verslo savivaldą puoselėjanti ir verslo informacines- konsultacines paslaugas teikianti, 87 metų istoriją turinti organizacija. Ji atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, plėtoja paslaugas verslui, vykdo valstybės deleguotąsias funkcijas.

  Pernai Jonavoje pradėjo veikti rūmų atstovybė, šiuo metu joje arti dvidešimties įmonių. Atstovybė kviečia aktyviuosius Jonavos verslininkus dalyvauti rūmų veikloje. Kartu galima nuveikti žymiai daugiau, nei pavieniui.

Skip to content