• Jonavoje įsteigta Trišalė taryba

    Jonavoje įsteigta Trišalė taryba

    2014 09 22 Jonavos rajono savivaldybėje įsteigta Trišalė taryba tarp Jonavos rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimo. Trišalį susitarimą pasirašė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos prezidentas Edmundas Gedvila, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas Alfonsas Meškauskas ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė.

    Jonavos rajono trišalės tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui.

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas delegavo filialo tarybos pirmininką Alfonsą Meškauską ir filialo direktorę Dalią Sinkevičienę.

    Taryba rinksis kiekvieną mėnesį prieš savivaldybės Tarybos posėdį. Visi nariai Trišalėje taryboje dirbs visuomeniniais pagrindais ir nagrinės socialines, ekonomines, darbo rinkos ir kitas problemas. Pasiūlymus svarstyti klausimus gali teikti ne tik priklausantys aukščiau minėtoms organizacijoms.

Skip to content