• Įvertintos daugiau kaip 6000 asmenų kompetencijos

  Įvertintos daugiau kaip 6000 asmenų kompetencijos

  2018 m. Kauno PPA rūmai organizavo asmens įgytų kompetencijų vertinimus šešiolikoje profesinio mokymo įstaigų. Vertinimo užduotys buvo parengtos 6005 asmenims. Rūmai atitinkamam laikotarpiui įdarbino 358 kompetencijų vertintojus, buvo sudaryta daugiau kaip 300 asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijų.

  Šiais metais dėl neprileistų, neatvykusiųjų, nebaigusių mokymo programos asmenų iš anksto planuotame vertinime nedalyvavo 756 asmenys.

  Asmens įgytų kompetencijų vertinimo protokolų duomenimis, šiais mokslo metais Kauno regiono profesinio mokymo įstaigas baigė ir įgijo kvalifikaciją 4891 asmuo, Klaipėdos regiono mokyklose – 349 asmenys. Į Mokinių registrą pažymiai suvesta 5240 asmenų, įgijusių kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo formalias programas.

  Kaip ir kasmet, didžiausią būrį absolventų išleido profesinio rengimo centrai: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1059), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras (1022), Kauno technikos profesinio mokymo centras (498), Marijampolės profesinio rengimo centras (559).

  Šiais mokslo metais planuotų ir faktiškai baigusių asmenų skaičiaus neatitikimas didžiausias Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (iš 1435 baigė 1059). Bendras mokinių „nubyrėjimo“ procentas – 12,7 proc.(pernai buvo 14 proc.).

  Kauno ir Klaipėdos regionų profesinių mokyklų absolventų žinių įvertinimo vidurkis siekė 8,2 balo (kaip ir pernai).

  2018.ataskaita.doc

Skip to content