-->
 • Įvertintos daugiau kaip 5500 asmenų kompetencijos

  Kauno PPA rūmai 2016/2017 m. m. Kauno ir Klaipėdos apskrityse organizavo asmens įgytų kompetencijų vertinimus 16-oje profesinių mokyklų. Vertinimo užduotys buvo parengtos 6390 asmenų. Rūmai asmens įgytų kompetencijų vertinimui įdarbino 348 asmens įgytų kompetencijų vertintojų (darbdavių ir profesijos atstovų), buvo sudarytos 299 vertinimo komisijos.

  Kaip ir ankstesniais metais, organizuojant asmens įgytų kompetencijų vertinimą buvo naudojamasi vieningomis vertinimo užduotimis iš respublikinės užduočių bazės (www.rumai.smm.lt
  ).

  Šiais mokslo metais Kauno regiono profesinio mokymo įstaigas baigė ir įgijo kvalifikaciją 5104 asmenys, Klaipėdos regiono mokyklose – 392 asmenys. Dėl įvairių priežasčių (neprileisti, neatvyko, nebaigė mokymo programos) planuotame vertinime nedalyvavo 894 asmenys. Lyginant baigusiųjų skaičiaus dinamiką Kauno regione per 17 metų, ryški augimo tendencija.

  Šiais mokslo metais didžiausią būrį absolventų išleido Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1105), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras (938), Kauno technikos profesinio mokymo centras (595), Marijampolės profesinio rengimo centras (575). Mažiausiai asmenų baigė Tauragės profesinio rengimo centre (101).

  Didžiausias planuotų baigti ir faktiškai baigusių asmenų skaičiaus neatitikimas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (31,1 proc.). Geriausiai sekėsi Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrui – nubyrėjimo procentas siekė tik 0,4 (planas 942 asmenys, faktas – baigė 938). Bendras profesinių mokymo įstaigų nubyrėjimo procentas – 14 proc.

  Kauno ir Klaipėdos regionų profesinių mokyklų absolventų žinių įvertinimo vidurkis siekė 8,2 balo

Skip to content