-->
 • Įsteigta Etikos ir taikinimo komisija

  Įsteigta Etikos ir taikinimo komisija

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose pradeda veikti Etikos ir taikinimo komisija. Ji įsteigta kovo 5 d. rūmų tarybos sprendimu. Komisija svarstys rūmų narių etikos klausimus, taip pat spręs ginčus, kilusius tarp organizacijos narių.

  Etikos ir taikinimo komisijos pirmininku patvirtintas DnB banko Kauno klientų skyriaus vadovas Algimantas Stasys Anužis, nariais – advokatų profesinės bendrijos „Nordia Baublys Partners“ advokatas Evaldas Rapolas ir UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė. Šios sudėties komisija veiks vienerius metus.

  Narys gali kreiptis su prašymu, skundu ar pareiškimu į komisiją, jei yra kilęs ginčas su kitu KPPAR nariu, ir to ginčo iki prašymo padavimo dienos nepavyko patiems išspręsti. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu, išdėstant ginčo atsiradimo aplinkybes, motyvus, pareiškėjo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. Taip pat į komisiją dėl etikos įvertinimo gali kreiptis rūmų taryba.

  Jei prašyme išdėstytas atvejis nesudėtingas, komisijos pirmininkas savo nuožiūra gali priimti sprendimą ir prašymą nagrinėti vienas. Esant būtinybei dėl prašymo specifikos, pirmininkas turi teisę vietoj nuolatinių komisijos narių pakviesti kitus kompetentingus asmenis prašymui nagrinėti.

  Komisija tarpininkauja sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą ir padeda šalims pasiekti taikų susitarimą. Jei susitarimas pasiekiamas ir šalys nusprendžia ginčą baigti taikiai, ginčo nagrinėjimas nutraukiamas.

  Komisijos sprendimai bus siunčiami ginčo šalims ir skelbiami rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt

Skip to content