• Naujienos
 • Išrinktas rūmų prezidentas, nauja taryba, patvirtintos veiklos gairės

  Išrinktas rūmų prezidentas

  Didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo organizacija – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vasario 25 d. vykusios Generalinės asamblėjos metu išrinko prezidentą ir naujos sudėties rūmų tarybą bei patvirtino strategines veiklos gaires iki 2019 m. Rūmų misija – įgyvendinti verslo savivaldą – nekinta nuo 1599 m. Ji vykdoma trimis kryptimis: atstovaujant bendriesiems verslo interesams, buriant verslo bendruomenę ir skatinant verslų plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose.

  Generalinėje asamblėjoje, kurioje dalyvavo 235 delegatai, patvirtinta rūmų vizija: tai pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas burianti, jų bendriesiems interesams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija; atsakingai veikiantis valstybės valdymo institucijų ir piliečių savivaldos socialinis-ekonominis partneris; tikslingas verslo konkurencingumo palaikymo paslaugas kokybiškai teikianti organizacija; konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai veikianti, nuolat besimokanti, puoselėjanti bendruomeniškumo kultūrą bei palaikanti solidų rūmų įvaizdį institucija.

  Per ateinančius ketverius metus numatoma tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą su Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybėmis atstovaujant bendriesiems interesams ir sprendžiant visuomenei svarbius socialinius klausimus, ugdyti motyvuotą narystę rūmuose, teikti paslaugas verslui atsižvelgiant į narių poreikius ir interesus.

  Rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis pristatė 2012–2015 m. veiklos ataskaitą, pabrėždamas socialinės atsakomybės, motyvuotos narystės ir reputacijos svarbą organizacijos veikloje.

  Rūmų veikla per pastaruosius ketverius metus atspindima prieš asamblėją išleistame 176 puslapių leidinyje – ataskaitoje.

  Pristatydamas B. Žemaičio kandidatūrą antrai prezidento kadencijai, UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius pabrėžė, kad rūmų prezidentas nuosekliai ir demokratiškai vadovavo tarybos veiklai, aktualizavo prezidiumo darbą, todėl klausimai į tarybos darbotvarkes patekdavo geriau parengti, o sprendimai pasiekdavo taikinius Vyriausybėje ir savivaldybėse. Per kadencinį laikotarpį rūmų prezidentui B. Žemaičiui teko bemaž dvejus metus rotaciniu būdu pirmininkauti Kauno m. Verslo tarybai. Reikšmingas prezidento asmeninis indėlis į rūmų bendruomenės plėtrą ir konsolidaciją, bendruomenės santykių kultūrą. Prezidentas organizavo aktyvų verslo aplinkos problemų nagrinėjimą ir rūmų atstovavimą teisėkūros procesuose (svarstant ir teikiant pasiūlymus teisės aktų rengėjams. B. Žemaitis plačiai, daugiau kaip 160 kartų, atstovavo rūmų nariams visais lygmenimis, efektyviai reprezentavo rūmus ir regioną, priėmė daugelio šalių ambasadorius.

  Po diskusijų apie galimybę kelti daugiau kandidatų ir siūlymų atitinkamai keisti rūmų įstatus už B. Žemaičio kandidatūrą balsavo 204 asamblėjos delegatų. Pirmą kartą Kauno PPA rūmų istorijoje jam įteiktos prezidento regalijos – aukso spalvos grandinė su rūmų simbolika, sukurtos 2016 m.

  Asamblėjoje išrinkti penki nauji viceprezidentai. Jais tapo UAB „Aurita“ vadovė Vaida Butkuvienė, UAB „Dinaka“ direktorius Vytas Čičelis, UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius, UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas ir UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta.

  Rūmų taryba atnaujinta trečdaliu. Tarybos nariais tapo: Algimantas Stasys Anužis – UAB „Kauno švara“ valdybos narys, Vidas Butkus – AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius, Kęstutis Dagilis – UAB „Baltijos polistirenas“ prezidentas, Saulius Drasutis – Swedbank Pietų filialo valdytojas, Alfonsas Meškauskas – UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius, Jonavos filialo tarybos pirmininkas, Mindaugas Misiūnas – Kauno kolegijos direktorius, Romas Pavasaris – UAB „Romasta Group“ generalinis direktorius, Tauras Plungė, UAB „Kika group“ verslo konsultantas, įmonių grupės bendrasavininkis, Evaldas Rapolas – advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ advokatas, Linas Skardžiukas – UAB „Kautra“ generalinis direktorius, Tomas Alvydas Skėrys – UAB „Eoltas“ generalinis direktorius, Kęstutis Svitojus – UAB „Mantinga“ generalinis direktorius, Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, Fausta Šeputytė – UAB „Metga“ generalinė direktorė, Arūnas Tarnauskas – UAB „Gulbelė“ direktorius, rūmų atstovybės Šakiuose iniciatorius ir vadovas.

  Asamblėja išklausė ir patvirtino Revizijos komisijos (pirmininkė Žydra Visockienė, UAB „SDG grupė“ finansų direktorė) ataskaitą bei išrinko naują komisiją, kuriai toliau vadovaus Ž. Visockienė.

  Visuotinis rūmų narių susirinkimas taip pat patvirtino rūmų veiklos 2015–2019 m. strategines gaires ir organizacijos biudžetą ateinantiems ketveriems metams. (Gairės bus atskirai paskelbtos rūmų svetainėje.)

  Asamblėjos metu rūmų prezidentui Benjaminui Žemaičiui ir Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriui, prof. Antanui Maziliauskui įteiktos LR Vyriausybės padėkos. Skirti ir rūmų apdovanojimai. Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigždės“ įteiktos UAB „Metga“ generalinei direktorei Faustai Šeputytei, UAB „Hidrosta“ generaliniam direktoriui Valdui Paulauskui, rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovei Aušrai Giedrienei. „Padėkos ženklu“ apdovanota rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė Vera Mileikienė.

  Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis už asmeninį indėlį į rūmų pažangą 2012–2015 m. skyrė padėkas Audronei Jankuvienei, viešųjų ryšių vadovei, Aivarui Kniežai, Enterprise Europe Network projekto vadovui, Vaidai Kriščiūnaitei, administracijos padėjėjai-referentei, Daliai Sinkevičienei, Jonavos filialo direktorei, ir Andriui Verbylai, rūmų kancleriui.

  Generalinė asamblėja nusprendė priėmus naują Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą sušaukti neeilinę rūmų narių asamblėją ir priimti naujus organizacijos įstatus, atsižvelgiant į šiame visuotiniame susirinkime pareikštas pastabas ir pasiūlymus.

  Pirmajame naujos kadencijos tarybos posėdyje rūmų generaliniu direktoriumi paskirtas Vytautas Šileikis, vadovaujantis rūmams nuo 1992 m. pabaigos.

Skip to content