• Išrinktas naujas Eksportuotojų klubo vadovas

    Išrinktas naujas Eksportuotojų klubo vadovas

    Kovo 9 d. posėdžiavo Kauno PPA rūmų Eksportuotojų klubo valdyba. Ją sudaro Justina Vasiliauskienė, UAB „Novameta“ projektų vadovė,Andrius Vegys, AB „Kauno Baltija“ pardavimų vadovas, Vaidas Bernotas,UAB „Transer“ direktorius, Tomas Skėrys, UAB „Eoltas“ komercijos direktorius eksportui, Donatas Stočkūnas, UAB „Akto“ komercijos direktorius, Irma Taparauskienė, Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus vadybininkė, Eksportuotojų klubo koordinatorė.

    Susitikime buvo aptarti klubo veiklos tikslai ir uždaviniai 2016-iesiems metams, diskutuota apie būsimų susitikimų tematiką ir turinį.

    Valdyba išsirinko naują Eksportuotojų klubo vadovą. Juo tapo vienas iš aktyviausių ir iniciatyviausių klubo narių – UAB „Akto“ komercijos direktorius Donatas Stočkūnas.


Skip to content