• Įsigaliojo sugriežtintos ES kovos su pinigų plovimu taisyklės

  Šiandien, birželio 26 d., įsigaliojo Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva
  . Ja sugriežtinamos esamos taisyklės ir sudaromos sąlygos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kovoti veiksmingiau. Be to, ja didinamas skaidrumas, kad būtų galima užkirsti kelią mokesčių vengimui. Direktyvoje numatyti tokie pakeitimai:

  • bankai, teisininkai ir apskaitininkai griežčiau įpareigojami atlikti rizikos vertinimą;

  • nustatomi aiškūs skaidrumo reikalavimai, taikomi bendrovių tikrajai nuosavybei. Ši informacija bus laikoma centriniame registre, su ja susipažinti galės nacionalinės valdžios institucijos ir įpareigotieji subjektai;

  • įvairių valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams sudaromos geresnės sąlygos bendradarbiauti ir keistis informacija, kad galėtų pamatyti ir stebėti įtartinus pinigų pervedimus ir būtų pajėgūs užkirsti kelią nusikaltimams arba teroristinei veiklai ir nustatyti tokios veikos atvejus;

  • nustatoma nuosekli politika ES nepriklausančių šalių, kuriose nėra taikoma tinkamų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių, atžvilgiu;

  • kompetentingoms institucijoms suteikiama daugiau įgaliojimų skirti sankcijas.

  Taip pat šiandien Komisija paskelbė Viršvalstybinę rizikos vertinimo ataskaitą, padėsiančią valstybių narių valdžios institucijoms veiksmingiau mažinti pinigų plovimo riziką praktikoje. Ataskaitą sudaro:

  • išsamus atitinkamų sričių rizikos vertinimas ir nusikaltėlių dažniausiai naudojamų pinigų plovimo būdų sąrašas;

  • rekomendacijos valstybėms narėms, kaip tinkamai reaguoti į nustatytą riziką, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skirti tam tikros veiklos rizikos analizei arba priežiūrai.

  Komisija toliau stebės rizikos, susijusios su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, raidą ir vėliausiai iki 2019 m. birželio mėn. parengs naują šios rizikos vertinimą, o vėliau jį rengs kas dvejus metus.

  Daugiau informacijos

Skip to content