• Naujienos
 • Įsigalioja ES ir Kanados prekybos susitarimas

  Rugsėjo 21 d. laikinai įsigalioja Kanados ir Europos Sąjungos išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS), prieš tai ES valstybėms narėms patvirtinus jį Taryboje ir pritarus Europos Parlamentui. Visiškai ir galutinai jis įsigalios tada, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės. Komisija bendradarbiaus su ES valstybėmis narėmis ir Kanada, kad užtikrintų sklandų ir veiksmingą susitarimo įgyvendinimą.

  IEPS atveria naujų galimybių bet kokio dydžio ES įmonėms eksportuoti į Kanadą. Jis leis ES įmonėms sutaupyti 590 mln. EUR per metus – tiek muitų jos kasmet sumokėdavo už į Kanadą eksportuojamas prekes. Nuo rugsėjo 21 d. IEPS panaikinami muitai 98 procentams produktų (tarifų eilučių), kuriais ES prekiauja su Kanada.

  IEPS bus atveriama naujų galimybių Europos ūkininkams ir maisto gamintojams, tačiau kartu bus visiškai apsaugomi importui jautrūs ES sektoriai. ES dar plačiau atvėrė savo rinką tam tikriems Kanados produktams, tačiau tai padaryta taikant ribojamas nuostatas, o kartu užtikrintos geresnės galimybės eksportuoti Europai svarbius produktus į Kanados rinką, kurių tarpe – sūris, vynas, spiritiniai gėrimai, vaisiai, daržovės ir perdirbti gaminiai.

  IEPS nauda bus jaučiama 500 mln. ES vartotojų. Įsigaliojus šiam susitarimui padidės pasiūla, o Europos standartai nesikeis, nes į ES rinką galės patekti tik produktai ir paslaugos, visiškai atitinkantys visas ES taisykles. IEPS nė kiek nepakeis ES maisto saugos kontrolės standartų, įskaitant taikomas genetiškai modifikuotiems produktams ar hormonais šertų galvijų mėsai.

  IEPS poveikis Lietuvai

  ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas suteiks naujų galimybių ir naudos Lietuvos žmonėms. Daugiau kaip 230 000 darbo vietų Lietuvoje yra susijusios su ES eksportu į ne Europos šalis. Lietuvos eksporto į Kanadą vertė siekia 173 mln. EUR, tuo tarpu Lietuvos importo iš Kanados vertė – 27 mln. EUR. Kanada yra dešimta pagal dydį Lietuvos prekybos partnerė už ES ribų.

  Įsigaliojus IEPS Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams nebereikės mokėti muitų, įmonėms atsivers Kanados paslaugų rinka ir galimybė daugiau dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Mažosioms Lietuvos įmonėms, kurios sudaro 98 proc. visų Lietuvos eksportuotojų, bus sudarytos geresnės sąlygos daugiau eksportuoti į Kanadą. Taip pat bus užtikrinama Lietuvos mokslinių tyrimų ir kūrybinio potencialo apsauga, o Lietuvos specialistams bus paprasčiau dirbti Kanadoje, pagerinus judumo galimybes. IEPS prisidės prie Lietuvos ir Kanados tarpusavio investicijų skatinimo, investuotojams suteikiant daugiau nuspėjamumo, skaidrumo ir saugumo dėl jų investicijų atitinkamai Kanadoje ir Lietuvoje.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!xD87yn

Skip to content