• Naujienos
 • ĮSA tyrimas

  Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kviečia įmones dalyvauti ĮSA diegimo ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrime. Šiai veiklai skiriamas projektinis finansavimas. Tyrimo metu atrinktose įmonėse bus atliekamas detalus ĮSA poveikio verslui ir ekonominės naudos verslui vertinimas, taip pat bus identifikuojama geroji ĮSA praktika tiriamose įmonėse.

  Sąlygos įmonėms, norinčioms dalyvauti ĮSA diegimo ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrime:

  • Įmonių noras bendradarbiauti ir skirti resursus tyrimo metu.

  • Jau vykdoma ĮSA veikla ir noras įsivertinti šios veiklos ekonominį poveikį ir vertę.

  Kokią naudą gaus Jūsų įmonė dalyvaudama ĮSA diegimo ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrime:

  1. Tyrimo metu įmonė galės įvertinti ĮSA tiesioginę ir netiesioginę vertę įmonei bei surinkti konkrečius įrodymus kaip ĮSA principų diegimas sukuria ilgalaikę ekonominę vertę įmonei.

  2. Tyrime dalyvaujančios įmonės turės galimybę identifikuoti konkrečius pavyzdžius kaip principų ĮSA diegimas keičia darbo aplinką įmonėje, kaštų pasiskirstymą, įmonės įvaizdį visuomenėje, pardavimų srautus, investuotojų pritraukimo ir naujų rinkų atradimo galimybes, finansinius rezultatus.

  3. Tyrimo metu bus atliekama ĮSA veiklos ir jos poveikio sričių stebėsena siekiant, kad vykdomi tyrimai atitiktų ĮSA aktualijas Lietuvoje ir kokybės reikalavimus, bei atitiktų tiriamos įmonės poreikius ir būtų jai naudingi.

  4. Tyrime dalyvaujančios įmonės gaus rekomendacijas dėl tolimesnės ĮSA plėtros įmonėje.

  Įmones norinčias dalyvauti ĮSA diegimo ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrime, prašome susisiekti tel. 8 5 2107413, arba evelina.nosirevaite@undp.org

  ĮSA diegimo ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrimai įmonėse yra projekto „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ dalis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“. Projektą įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, kartus su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Nevyriausybinių organizacijos paramos ir informacijos centru.

Skip to content