• Naujienos
 • Iš Seimo pavasario sesijos darbotvarkės

  Kovo 10 d, prasidedančioje Seimo pavasario sesijoje planuojama priimti apie 420 naujų įstatymų ir jų pakeitimų.Tarp jų numatoma:

  • svarstyti Darbo kodeksą, kuris labiau atitiktų darbuotojų ir darbdavių interesus, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, skatinti užimtumą

  • įtvirtinti kompleksines alkoholio prieinamumo ir vartojimo mažinimo priemones, t. y. įteisinti Lietuvoje specializuotas alkoholinių gėrimų parduotuves, apriboti alkoholio reklamą mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, uždrausti parduoti alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 20 metų, trumpinti alkoholio pardavimo laiką, padidinti akcizų tarifus iki 20 proc. visoms alkoholinių gėrimų grupėms ir kt.

  • sustiprinti smulkiųjų investuotojų apsaugą, įvykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos pertvarką, įtvirtinti paprastesnį įmonių įsisteigimą laisvųjų ekonominių zonų teritorijoje, tobulinti koncesijų teisinį reguliavimą, nustatyti naujas sritis, kuriose valstybė, siekdama skatinti investicijas, galės skirti lėšų finansinėms priemonėms įgyvendinti ir (arba) fondų fondams valdyti.

  Taip pat Seimas numato:

  • priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą

  • priimti žemės reformos įstatymo pataisas (siūloma įpareigoti savivaldybių administracijas iki 2018 m. sausio 1 d. patvirtinti miestų teritorijas, kuriose numatoma atkurti nuosavybės teises į miesto žemę, naujų sklypų sąrašą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje. Iki 2019 m sausio 1 d. miestų savivaldybės turės šiame sąraše nurodytose miestų teritorijose organizuoti žemės valdos projektų ar teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir juos patvirtinti.

  • priimti užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas (dėl sezoninių darbuotojų – įdarbinti ne mažiau kaip 6 mėnesiams; sezoninis darbas turi būti įtrauktas į SADM ministro patvirtintą sezoninių darbų sąrašą;nustatytų sąlygas, kuriomis įmonės galėtų perkelti į savo Lietuvos atstovybes, filialus ar padalinius darbuotojus iš trečiųjų šalių.Perkeliami darbuotojai į Lietuvą galėtų atvykti su šeimomis. Nebūtų nustatomas reikalavimas jiems mokėti didesnį nei vidutinis atlyginimą – toks reikalavimas taikomas norint Lietuvos įmonėse įdarbinti specialistus iš užsienio. Siunčianti įmonė, be kita ko, turėtų įsipareigoti, kad, pasibaigus perkėlimo įmonės viduje laikotarpiui, užsienietis bus perkeltas atgal į užsienio valstybėje įsteigtą įmonę)

  • priimti mecenavimo įstatymą

  • mokslo ir studijų įstatymą.

  Visa Seimo sesijos darbų programa

Skip to content