• INTEGRUOTA PRAMONĖS POLITIKA

  Šių metų spalio 28 d. Komisija parengė komunikatą dėl integruotos pramonės politikos. Šio komunikato pagrindu pirmininkaujanti ES tarybai Belgija, parengė Tarybos išvadas, kurių pirmasis svarstymas vyks lapkričio 9 d. Konkurencingumo ir augimo darbo grupėje. Lapkričio 25 d. Konkurencingumo taryboje numatytos ministrų diskusijos ir gruodžio 10 d. Konkurencingumo taryboje išvadų priėmimas. Detalesnį išvadų svarstymo grafiką žr. žemiau.

  Atsižvelgiant į tai, maloniai Jūsų prašome pateikti nuomonę dabartiniam išvadų tekstui ir siūlymus įtraukti naujas, Jūsų nuomone svarbias nuostatas, kurių tekste nėra.

  Jūsų siūlymų laukiame jau pirminiame išvadų svarstyto etape, kadangi vėliau dokumentai bus koreguojami atsižvelgiant į šalių narių pastabas.

  Kiti KADG posėdžiai dėl Pramonės išvadų svarstymo:

  Lapkričio 9 d. (popiet), 12 d. (ryte), 19 d. (popiet), 24 d. (ryte).

  Galimi papildomi posėdžiai atašė formatu – lapkričio 22 d. ir 29 d.

  Lapkričio 25–26 d. KT ministrų diskusijos dėl COM komunikato dėl pramonės (pačios išvados dar nebus paruoštos).

  Gruodžio 1 d. COREPER posėdis.

  Gruodžio 10 d. – KT posėdis (Pramonės išvadų formalus priėmimas, ministrų diskusijos nenumatomos).

  Integruota pramones politika. Priedas.doc

Skip to content