• Naujienos
 • Inovatyvioms didelio poveikio pramonės technologijoms diegti – 26,5 mln. eurų ES investicijų

  Ūkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą Lietuvos įmonėms pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „DPT Pramonei LT+“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – skatinti tradicinės pramonės pertvarką, diegti pramonės inovatyvumui ir šalies ekonomikos augimui svarbias didelio poveikio technologijas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose, numatoma skirti iki 26,535 mln. eurų ES investicijų.

  „Skelbdami antrąjį kvietimą, tikimės dar didesnio labai mažų, mažų ir vidutinių pramonės įmonių aktyvumo. ES investicijos leistų joms diegti didelio poveikio technologijas – nanotechnologijas, mikroelektroniką ir nanoelektroniką, pramoninę biotechnologiją, pažangiąsias medžiagas, fotoniką ir pažangias gamybos sistemas. Šios technologijos padidintų įmonių konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose, prisidėtų prie jų technologinės plėtros, padėtų modernizuoti pramoninę bazę, leistų paspartinti gamybos procesus ir sudarytų sąlygas plėtoti masinę inovatyvių produktų gamybą“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

  Pagal priemonę „DPT Pramonei LT+“ galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, o jų remiama veikla – didelio poveikio technologijų diegimas Lietuvos tradicinės pramonės šakose. Pagal šią priemonę partneriai negalimi. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2,9 mln. eurų, o mažiausia – 50 tūkst. eurų.

  Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt
  , http://ukmin.lrv.lt/
  , www.lvpa.lt
  , ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 metų birželio 21 dienos.

  Pagal pirmąjį priemonės „DPT Pramonei LT+“ kvietimą buvo paskirstyta 5,88 mln. eurų ES investicijų. Iš viso pagal priemonę „DPT Pramonei LT+“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 52, 421 mln. eurų ES investicijų.

Skip to content