• Naujienos
 • Inovatyviems projektams prašoma daugiau nei 228 mln. eurų

  Spalio 18 d. duomenimis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ sulaukta 187 paraiškų, kuriose tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 228,34 mln. eurų. Šiuo metu vyksta projektų vertinimas. Investicijos bus skirtos nustatytus kriterijus atitinkantiems ir geriausiais balais įvertintiems projektams.

  Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ investicijų galėjo kreiptis tiek pradedantys inovatoriai, tiek brandžios įmonės, nes buvo paskelbti du atskiri kvietimai jaunoms ir jau ilgiau rinkoje veikiančioms mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą vykdančioms įmonėms. Šios ES investicijos Lietuvos įmonėms kartu su mokslo įstaigomis suteiks galimybes dar labiau sustiprinti bendradarbiavimą ir įgyvendinti bendrus projektus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.

  Pagal priemonės „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ kvietimą pradedantiesiems inovatoriams gauta 42 paraiškos, pagal kvietimą brandiesiems inovatoriams – 145 paraiškos. Pradedančiųjų inovatorių tinkamų finansuoti išlaidų suma – 14,97 mln. eurų, brandžiųjų – 213,37 mln. eurų.

  Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešosios įstaigos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Galimi partneriai – privatieji juridiniai asmenys bei mokslo ir studijų institucijos.

  Lietuvos įmonės ir mokslo įstaigos projektus vykdys pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) kryptis. Dėl finansavimo konkuruos tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai. Pradedančiųjų inovatorių paraiškos pagal sumaniosios specializacijos kryptis pasiskirstė taip: naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – 14, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – 10, transporto, logistikos ir informacinių technologijų – 9, agroinovacijų ir maisto technologijų – 6, kūrybingos ir įtraukios visuomenės – 3.

  Brandžiųjų inovatorių paraiškos pagal sumaniosios specializacijos kryptis: naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – 42, transporto, logistikos ir informacinių technologijų – 32, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – 29, agroinovacijų ir maisto technologijų – 21, energetikos ir tvarios aplinkos – 11, kūrybingos ir įtraukios visuomenės – 10.

  Pradedantiesiems inovatoriams kvietimu numatyta skirti iki 30 mln. eurų, o brandiesiems inovatoriams kvietimu – iki 70 mln. eurų.

  Pradedantiesiems inovatoriams energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypčiai numatoma skirti iki 3,3 mln. eurų; įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 1,5 mln. eurų; agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 5,4 mln. eurų, naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 7,5 mln. eurų; sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 11,1 mln. eurų; transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms – iki 1,2 mln. eurų.

  Brandiesiems inovatoriams energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypčiai numatoma skirti iki 7,7 mln. eurų; įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 3,5 mln. eurų; agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 12,6 mln. eurų; naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 17,5 mln. eurų; sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 25,9 mln. eurų; transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms – iki 2,8 mln. eurų.

Skip to content