• Naujienos
 • INOVACINIAI ČEKIAI – ABIPUSĖ NAUDA TIEK VERSLUI, TIEK MOKSLUI

  Mokslo paslaugos verslui

  Inovaciniai čekiai – abipusė nauda tiek verslui, tiek mokslui

  Ūkio ministerijos rengiamoje paramos inovaciniais čekiais schemoje panorusios dalyvauti mokslo ir studijų institucijos pateikė galimų paslaugų verslo įmonėms sąrašą.

  Įmonės, norinčios gauti paramą, teikiamą inovaciniais čekiais, iš sudaryto bendro paslaugų sąrašo galės rinktis, kokius konkrečiai pramoninius (taikomuosius) mokslinius tyrimus, ekspermentinės plėtros, bandomuosius, konstravimo ir technologinius darbus gali atlikti konkreti mokslo ir studijų institucija. Be to, iš sudaryto sąrašo įmonės galės rinktis mokslo ir studijų institucijų paslaugas, susijusias su dokumentų parengimu patentavimui, tiriamųjų analitinių darbų atlikimu, kuriais būtų įvertintas technologinės plėtros projekto pritaikomumas.

  Paramos teikimo inovaciniais čekiais schemoje panoro dalyvauti per 15 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

  Inovacinis čekis – tai nustatyto dydžio tikslinės paskirties mokėjimo dokumentas, nustatyta tvarka išduodamas įmonėms ir skirtas įsigyti paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų. Įmonė, gavusi inovacinį čekį, turės parengti glaustą techninę specifikaciją ir kreiptis į sudarytame sąraše esančią ir jos poreikius galinčią patenkinti mokslo ir studijų instituciją.

  Mokslo ir studijų institucijos, suteikusios paslaugas verslo įmonėms už inovacinį čekį, gaus nustatyto dydžio pinigų sumą.

  Parama bus skiriama įsigyti technologinius (taikomuosius) ar mokslinių tyrimų sprendimus, taip pat konsultacijas įmonėms aktualiais inovacijų klausimais iš mokslinius tyrimus vykdančių institucijų.

  Inovacinių čekių schema siekiama paskatinti įmones naudotis mokslo pasiekimais ir naujausiais tyrimais, o mokslo įstaigas labiau orientuoti savo veiklą į verslo poreikius ir komercializuoti tyrimus.

  Paramos teikimo inovaciniais čekiais schemą šiuo metu rengia Ūkio ministerija. Tikimasi, kad šia parama verslas jau galės pradėti naudotis šių metų vasarą.

  Daugiau informacijos:Tadas Tumėnas, Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vyr. specialistastel.: (5) 262 4613,el. p. t.tumenas@ukmin.lt

Skip to content