• „Inostažuotė“ – priemonė, skirta didelių įmonių darbuotojams

  „Inostažuotė“ – priemonė

  Priemonė skirta – didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

  Finansuojamos veiklos – MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

  Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 30 000,00 Eur

  Galimi pareiškėjai MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios didelės įmonės statusą.

  Paraiškas galima teiki iki 2020-06-30. Vykdoma tęstinė projektų atranka.

  Susijusius dokumentus galite rasti čia
  .

  Parengta pagal Socialinio fondo agentūros informaciją
  .

Skip to content