• „Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

  „Inostažuotė“ labai mažų

  Priemonė skirta didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

  Finansuojamos veiklos – MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

  Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur

  Galimi pareiškėjai – MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.

  Paraiškas galima teikti iki 2020-06-30. Vykdoma tęstinė projektų atranka

  Susijusius dokumentus galite rasti čia
  .

  Parengta pagal Socialinio fondo agentūros informaciją

Skip to content