• Įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

    KTU Aplinkos inžinerijos instituto apklausa yra trečius metus vykdomo projekto „Darni regionų plėtra, skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“ (DESUR) tęsinys. Vienas iš partnerių Ispanijos Ekstremadūros universitetas inicijavo ĮSA tyrimą, kuriuo siekiama apklausti įmones ne tik iš Ispanijos Ekstremadūros, bet ir iš kitų Europos regionų.

    Šiuo metu, KTU Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) bendradarbiaudamas su Ispanijos Ekstremaduros universitetu, atlieka tyrimą apie įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA). Labai prašome užpildyti šią Ekstremaduros universiteto mokslininkų parengtą apklausą: APKLAUSA

    Apklausa siekiame išsiaiškinti įmonių požiūrį į ĮSA, INOVACIJAS, jų VEIKLOS REZULTATUS IR KONKURENCINĘ SĖKMĘ. Šiuo metu yra apklaustos Ekstremadūros regiono įmonės ir tikimasi sulaukti atsakymų iš kitų Europos valstybių (įskaitant Lietuvą). Apklausos rezultatai praplės turimas žinias apie ĮSA tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, ir jie bus viešai prieinami. Jais remiantis bus inicijuojamos priemonės įmonių konkurencingumui didinti (INTERREG Europe, Horizon 2020 ir kt. priem.).

    Pildydami apklausą neturėtumėte užtrukti ilgiau nei 10 min.Ačiū už sugaištą laiką

Skip to content