• Naujienos
 • Įmonių darbuotojų kompetencijai didinti ir kvalifikacijai tobulinti – 10 mln. eurų ES investicijų

  Ūkio ministerija, siekdama tobulinti Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikaciją ir sudarydama sąlygas darbuotojams geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų, skelbia pirmąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Kompetencijų vaučeris“. Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 10 mln. eurų ES investicijų.

  Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, dirbantiems specialistams norint prisitaikyti prie sparčių technologinių pokyčių, reikia nuolat tobulinti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų. Todėl priemonė „Kompetencijų vaučeris“ sudarys galimybę įmonėms paprasčiau gauti investicijų darbuotojų mokymui, kadangi šiai priemonei bus taikomas visuotinės dotacijos būdas.

  Pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ galimi pareiškėjai yra ne trumpiau kaip vienerius metus veikiantys ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėję apdraustųjų privatieji juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės.

  Pareiškėjų remiama veikla – mokymai įmonėms, taikant priemonės „Kompetencijų vaučeris“ schemą, skirtą kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumui įmonių darbuotojams didinti.

  Vienam pareiškėjui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – 4,5 tūkst. eurų, o didžiausia galima finansuojamoji dalis – ne daugiau kaip 70 procentų. Mokymų veiklos turi būti vykdomos Lietuvoje.

  Mokymo paslaugas įmonės galės įsigyti iš Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašo, kuris skelbiamas jį administruojančios VšĮ „Versli Lietuva“ svetainėje http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/mokymai
  . Į šį sąrašą įtraukiamos ūkio ministro nustatytus reikalavimus atitinkančios mokymo įstaigos ir mokymo programos.

  Privatieji juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, siekiančios gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt
  , http://ukmin.lrv.lt
  , www.invega.lt
  , ir pateikti ją UAB „Invega“ iki 2020 metų lapkričio 30 dienos.

  Iš viso pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 48,8 mln. eurų ES investicijų.

Skip to content