• Naujienos
 • Įmonės raginamos nedelsti – iki birželio 1 d. reikia deklaruoti ir sumokėti 2015 metų pelno mokestį

  Įmonės raginamos nedelsti - iki birželio 1 d. reikia deklaruoti ir sumokėti 2015 metų pelno mokestį

  Pagrindiniai faktai:

  Apie pelno mokestį:

  1. Pelno mokestį moka tik juridiniai asmenys (įmonės) ir nuolatinės buveinės.

  2. Šį mokestį reikia sumokėti iki birželio 1 d. dienos, jei įmonės pernai uždirbo pelno.

  3. Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, mokesčio mokėtoja į biudžetą sumoka tik šį skirtumą.

  4. Pernai pelno mokestį mokėjo per 60 tūkst. įmonių, jos sumokėjo daugiau nei 570 mln. Eur.

  5. Praėjusiais metais 80 proc. įmonių, deklaravusių mokėtiną pelno mokestį, jį sumokėjo laiku.

  5. Pelno mokesčio planas praėjusiais metais buvo viršytas daugiau nei 50 mln. Eur arba ~10 proc.

  6. Šiemet planuojama, kad įmonės į biudžetą sumokės apie 580 mln. Eur pelno mokesčio.

  2016 m. gegužės 30 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ( toliau – Kauno AVMI) primena, kad iki birželio 1 d. Lietuvos juridiniai asmenys (įmonės), nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos turi pateikti Metines pelno mokesčio deklaracijas už 2015 metų mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį.

  „Kauno AVMI atkreipia dėmesį, kad skirtingai nei iki šiol ir pelno nesiekiančios organizacijos (išskyrus kelis žemiau paminėtus atvejus), kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, turi pateikti už 2015 metų Metinę pelno mokesčio deklaraciją. Šiandien Kauno apskrityje yra daugiau nei pusė pelno nesiekiančių juridinių vienetų, kurie tokią prievolę turi, tačiau iki šiol dar nėra įvykdę“, – sako Kauno apskrities viršininkė Judita Stankienė.

  Pelno nesiekiantys vienetai, išskyrus daugiabučių namų savininkų bendrijos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, sodininkų bendrijos, šaulių sąjungos, politinės partijos, religinės bendruomenės, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, šeimynos, profesinės sąjungos ar susivienijimai, turi pateikti 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinę pelno mokesčio deklaraciją (forma PLN204N, versija 4).

  Pelno nesiekiančios organizacijos – minėtos bendrijos, kurios nevykdė bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negavo pajamų iš tokios veiklos ar tokios pajamos buvo skirtos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, ir gautą paramą naudojo tik pagal Labdaros paramos įstatyme nustatytą paskirtį bei iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negavo 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos, gali būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo.

  „Pelno nesiekiančios organizacijos, pageidaujančios būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, iki birželio 1 d. privalo VMI pateikti prašymą „Laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo“. Prašymą rekomenduojame teikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI“, – sako J. Stankienė.

  Atkreipiame dėmesį, kad metinę pelno mokesčio deklaraciją privaloma pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei jos nebuvo pateiktos. Laiku nepateikusiems deklaracijų bei nesumokėjusiems mokesčio bus taikoma administracinė atsakomybė.

  Primename, kad mokesčių mokėtojai kartu su metine pelno mokesčio deklaracija ir jos atitinkamais priedais taip pat turi pateikti Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą (FR0438 forma).

  Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content