• Naujienos
 • Įmonės kviečiamos pretenduoti į 4 mln. eurų paramą

  Ūkio ministerija kviečia labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių atstovus teikti paraiškas gauti paramą projektams, kuriuos įgyvendinant diegiami nauji ir inovatyvūs produktai, paslaugos ar sprendimai. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija per dvejus metus COSME programoje dalyvaujančioms valstybėms paskirstys 4 mln. eurų.

  Šia parama Europos Komisija siekia didinti MVĮ kūrybinius ir inovacinius pajėgumus ir skatinti jų visapusišką konkurencingumą. Tikimasi, kad parama padės šalinant kliūtis, kurios trukdo naujoms technologijoms ir inovatyviems sprendimams patekti į rinką, sumažins atotrūkį tarp mokslinių tyrimų, prototipų kūrimo ir produktų komercinimo. Į paramą gali pretenduoti MVĮ arba konsorciumas, sudarytas iš universitetų, mokslinių tyrimų centrų, vadovaujamas MVĮ. Planuojama finansuoti 4–5 projektus, vienam projektui skirti nuo 800 tūkst. eurų iki 1 mln. eurų.

  Europos Sąjungos teikiama parama bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraišką elektroniniu būdu galima teikti iki 2016 m. balandžio 14 d. 18 val. Kvietimą teikti paraiškas ir visą susijusią informaciją galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje
  .

  Parama teikiama pagal 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) Europos Komisijos kvietimą „Dizainu grindžiamos vartojimo prekės“. COSME programoje dalyvauja 28 Europos Sąjungos valstybės, taip pat Turkija, Islandija, Juodkalnija, Makedonija, Serbija, Albanija, Moldova, Armėnija.

  Iš COSME programos finansuojama Europos įmonių tinklui (Enterprise Europe Network) Lietuvoje atstovaujančių organizacijų, teikiančių nemokamas viešąsias paslaugas verslui, veikla. Taip pat Lietuva dalyvauja COSME programoje „Erasmus jauniesiems verslininkams“, kuri padeda jauniesiems Europos verslininkams įgyti įgūdžių, stažuojantis pas sėkmingai dirbančius verslininkus.

Skip to content