• Naujienos
  • Iki birželio – nauja savivaldybės įmonių valdymo tvarka

    Nuo 2012 m. vasaros Verslo taryboje gvildentos problemos dėl savivaldybės įmonių valdymo ir jo depolitizavimo kovo mėnesio posėdyje baigėsi bemaž visų miesto Tarybos frakcijų ir verslininkų sutarimu iki birželio 1 d. parengti naują turto valdymo aprašą, realizuojant Verslo tarybos rekomenduotus principus.

    Verslo atstovai pusantrų metų atkakliai gynė savo poziciją, kad savivaldybės valdomos įmonės negali būti dalijamos, o jų valdybos formuojamos partiniu principu. Siekdama depolitizuoti ir optimizuoti Kauno miesto savivaldybei priklausančių įmonių veiklą, Kauno miesto Verslo taryba rekomendavo Kauno miesto tarybai visiškai depolitizuoti savivaldybei priklausančių įmonių valdymą (įmonės neturi būti priskiriamos partijoms); įmonių stebėtojų tarybų ir valdybos nariais skirti asmenis, turinčius kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo, finansų valdymo, analizės ar audito srityse, darbo patirties ūkio srityje, kurioje veikia savivaldybės valdoma įmonė. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariui privalomas atitinkamos srities ir krypties aukštasis išsilavinimas; įmonių stebėtojų tarybos ir valdybos nariais skirti Kauno m. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, atitinkamos srities specialistus, turinčius ilgametę darbo patirtį ir nepriekaištingą reputaciją; numatyti kvotas nepriklausomiems stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, parengti jų atrankos ir skyrimo tvarką.

    Savivaldybės administracijos iki birželio 1 d. parengtas dokumentas, kuriame būtų numatyti nauji stebėtojų tarybų ir valdybų formavimo principai, bus svarstomas Verslo tarybos posėdyje.

    Verslo taryboje įtvirtintas rotacijos principas. Pagal jį pirmininkavimą nuo šių metų balandžio perima trečioji šalis – miesto savivaldybė. Verslo tarybos pirmininku išrinktas miesto meras A. Kupčinskas.

Skip to content