• Naujienos
 • Įgyvendintas socialinio verslo projektas profesiniam rengimui

  Įgyvendintas socialinio verslo projektas profesiniam rengimui

  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre įgyvendintas 2014 09 01 prasidėjęs „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas SESAME – „Socialinis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė vertė jaunimo mentorystei Europoje“ Nr. 2014-1-NL01-KA200-000707, skirtas ES jaunimui, besimokančiam profesinio mokymo sistemoje. Projekto koordinatorius: Friesland college, Leeuwarden, Nyderlandai http://
  www.frieslandcollege.nl
  . Partneriai: Leeuwarden verslo inkubatorius, Lahti profesinis mokymo centras (Suomija), Bursos švietimo direktoratas (Turkija), Socialinis fondas Solidari Barselona (Ispanija), verslo inkubatorius Bridging to the future LTD, Birmingemas (JK), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras.

  Projekto ištakos – mentorystės programa Nyderlanduose Fryzijos regione http
  ://
  www.mentorprogrammafriesland.nl/
  . Programa pradėjo veikti 1997 m., programoje dalyvauja apie 300 mentorių ir apie 1000 ugdytinių. 2014 m. sausio 16–17 d. Strasbūre priimta Strasbūro deklaracija – Socialinio verslo įgalinimas kurti inovacijas, integracinį augimą ir darbo vietas. Patvirtintas Europos veiksmų planas 2020 m., numatantis atverti naujas rinkas, sukurti naujų darbo vietų, įgyti daugiau įgūdžių, galimybių. 2015 m. priimta Rygos deklaracija skatinti mentorystės programas.

  Projekto tikslai:

  • pagreitinti jaunimo socialinę įtrauktį;

  • išmokyti jaunimą, švietimo, verslo sektorių atstovus verslo pagrindų;

  • skatinti tarp jaunimo socialinį verslą, ekonomiką;

  • aktyvinti sektorius, visuomenę spręsti socialines problemas;

  • padėti kontaktuoti jaunimui su verslo atstovais.

  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre teoriniuose mokymuose ir mentorystės veiklose dalyvavo apie 100 mokinių.

  Pasiekti rezultatai:

  • sukurta mokymo-mokymosi medžiagą jaunimo socialiniam verslumui, tikslinės grupės – profesinio rengimo centrai / kolegijos;

  • socialinio verslumo dalykas tapo švietimo programos dalimi;

  • sukurtas ugdytinių – mentorių tinklas (mokinys – verslas), surasti socialinio verslo ambasadoriai;

  • paskleista žinia apie socialinio verslumo svarbą.

  Projekto metu sukurta mokymų programa, kurią sudaro 17 dalių: 1–5 dalys „Verslo rūšys, verslo pradžia, verslo idėja“; 6–10 dalys „Verslo žaidimai“, iš viso 5 žaidimai; 11–12 dalys „Verslo struktūra, modeliavimas“; 13–14 dalys „Socialinis verslas“; 15 dalis „Rinkos ir marketingas“; 16 dalis „Komunikacija“; 17 dalis „Pradėk verslą praktiškai“. Mokymo medžiagą sukūrė Bridging to the future LTD, Birmingemas, (JK).

  Sukurtas mentorių tinklas, jo nariai: Petrašiūnų bendruomenės centras; VšĮ „Miegantys drambliai“, UAB „Laipiojimo centras“; UAB „Roso“; UAB „Euribija“; UAB „Top color“; asociacija Kauno bendruomenės centras „Girsta“; Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius, vaikų dienos centras „Užuovėja“; VšĮ „Inovacijų poligonas“.

  Vykdytos veiklos su ugdytiniais:

  • pravesti teoriniai mokymai;

  • mokiniai supažindinti su mentoriais;

  • įmonių lankymas ir supažindinimas su mentorių veikla;

  • mokinių dalyvavimas debatuose ir diskusijose su mentoriais;

  • bendravimas ir ryšių su mentoriais palaikymas virtualiai ir realiai;

  • mokinių dalyvavimas įvairiose socialinėse akcijose ir iniciatyvose;

  • galimybė įgyvendinti savo verslo idėją/ kurti mini socialino verslo planą;

  • individualios mentorių konsultacijos.

  Projekto poveikis: organizacijų mąstymo keitimas; naujų tinklų kūrimas; informacijos apie socialinį verslumą skleidimas; naujų mokymo metodų įdiegimas; jaunimo supažindinimas su socialiniu verslu, įtraukimas į jį.

  Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

  Daugiau informacijos

  Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, direktorius, tel. (8 37) 45 14 34. el. p. info@profcentras.lt

  Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, projektų vadovas, tel. (+370 687) 52 810, el. p. tomas.vilcinskas71@gmail.com


Skip to content